Safvetü`t-Tefâsîr(7 cilt)

Yayınevi : İz Yayıncılık
Yazar : Muhammed Ali Sabuni
Kategori : Araştırma-İnceleme
Basım tarihi:2003 / 4. Baskı
Kapak : Ciltli
Sayfa sayısı :3502
Kağıt:-
Ebat:16,5x24,5
ISBN:975-355-481-8
Dil : Türkçe

 

Satışa çıkınca haberim olsun.

 

Yeni bir eser (şu) yedi meseleden özellikle birini ele almalıdır. Orjinal birşey meydana getirmek, eksik olanı tamamlamak, karmaşığı aydınlatmak, uzun olanı özetlemek, düzensizi tanzim etmek, dağınık olanı toplamak veya hatalı olanı düzeltmek. (Şems ed-din el-Babili)

İslami ilimler içerisinde Kur' an ilimleri müslümanlar için ayrı bir yer tutar. Kur' an ilimlerinin en üstünü de tefsir çalışmalarıdır. Hatta alimlerin pek çoğu Kur' an-ı Kerimi tefsir etme ve açıklama çabasını ilmin zirvesi olarak yorumlamış ve bunun için tefsire büyük önem vermişlerdir.

Bu alimler kastedilen mananın en doğru şekilde açıklanması anlamına gelen tefsir kelimesini dahi kullanmaktan kaçınarak, eserlerine tevil ismini vermeyi uygun görmüşlerdir. Pek çok müfessir eserlerini Te'vîlâtü'l-Kur'ân kelimesiyle isimlendirmiş ve Kuran-ı Kerim'i en hatasız şekilde ancak Hz.Muhammed'in (s.a.v) yapacağını belirtmişlerdir. Bu inançlarına delil olarak da, Allah; 'Kur'an'da 'O size neyi getirdiyse onu alın' ve 'O size Kur'an'ı ve hikmeti öğretir' ayetlerini müfessirler Hazret-i Peygamber'in hadisleriyle tevil etmişler ve bu bağlamda Hz. Peygamber'in hadislerinin Kur' an 'ı en doğru tefsir eden sözler olduğunu söylemişlerdir. Hz. Peygamber' in ve onun sohbetlerinden gıdalanan Sahabilerin tefsir ettiği ve hayatlarını onunla şekillendirdiği Kur' an, 1400 küsür senedir onlardan sonra gelen nesiller tarafından da tefsir edilegelmiştir. Bu mufessirlerden ilk aklımıza gelenlerden bir kısmı Türkçe tercümeleri olan Fahreddin Razi, Kurtubi, İbni kesir gibi İslam ilimlerinde büyüklüğü kabul edilmiş alimlerdir.

Bu tefsirlerin bir kısmı dirayet, bir kısmıda rivayet tefsirleri olup aynı zamanda çok uzun ve ansikopedik çalışmalar. Kaleme alınış tarzları daha çok mezhebî ve kelamî yaklaşımlar içerir. Bu tefsirler, İslami ilimlerde ihtisaslaşmak isteyen talebeler , araştırmacılar için hazırlanmış eserlerdir ve birbirinden farklı rivayetleri ve görüşleri barındırırlar. Bu farklı görüşleri, rivayetleri ayırt edebilmek yukarıda da değindiğimiz gibi uzmanlık ya da bu konulara belli bir mesai ayırmamızı gerektirir. Dil ve usluplarının ağırlığı, çok yoğun olarak Arap dili ve edebiyatının inceliklerine yer vermeleri okurun bu konularda da birikimli olmasını gerektirir.

Safvetü' t-Tefâsir bu anlamda Kur' an üzerine çalışma yapmak isteyen ve bu muteber tefsirlerin içerisinde dağınık şekilde yer alan konuları özetleyen, geniş kaynaklara başvurma ihtiyacını gideren, okura Kur' an hakkında gerekli bilgileri veren tefsir özelliğini sunmakta.

Eser ne rivayet tefsiri gibi birbirinden farklı rivâyetlerle boğuluyor, ne de dirâyet tefsirleri gibi uzun uzadıya mezhebî ve kelamî görüşlere yer verilerek maksadın aşılmasına sebep oluyor. Her iki yöntemi de yani rivayet ve dirayet tefsiri yöntemini birleştirmiş, okuyucunun Kur' an 'ı anlamasında fayda sağlayacak bir orta yol bulunmaya çalışılmıştır.

Müellif her surenin başına kısa ve özlü açıklamlar getirerek sureler hakkında bilgi verir ve sonra sureleri tefsir etmeye başlar. Önce ayetlerde geçen kelimelerin anlamlarını ve türeyiş şekillerini vererek Kur' an 'daki kelimelere okurun hakimiyetenin arttırılmasını hedefler. Ayetler siyak (önceki ayetler) ve sibak (sonraki ayetler) yönünden incelenir ve bunlar arasındaki münasebetlere dikkat çekilir. Ayetlerin iniş sebebleri ( esbâbün-nüzûl ) hakkında bilgiler verilir; bununla beraber ayetlerin belagat yönüne yer vererek Kur'an'ın edebi inceliklerini anlamak isteyenlere bazı bilgiler sunulur.

Safvetü' t-Tefâsîr yüzyılımızın en önde gelen müfessirlerinden Muhammed Ali es-Sabuni'nin yıllarını vererek ortaya koyduğu değerli bir eser.

Müellif eseri yazma sürecini şöyle anlatıyor:

Bu tefsiri, geceyi gündüze katarak beş senede meydana getirdim. Güvenilir temel tefsir kitaplarında tefsircilerin yazdıklarını okumadan herhangi bir şey yazmadım. Bunu en doğru ve tercihe şayan görüşü inceden inceye araştırarak yaptım. Bu işi bana kolaylaştırdığı için yüce Allah'a şükrediyorum.

Son olarak bu tefsirin İslam dünyasının pek çok fakültesinde ders kitabı olarak okutulduğunu da not edelim.
(Tanıtım bülteninden)

Bu kitaba video yüklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin çok satanları


Bu kategorinin ilgi görenleri


Bu kitabı alanlar bunları da aldı