Ağaoğlu Ahmed Bey

Yayınevi : Türk Tarih Kurumu
Yazar : Fahri Sakal
Kategori : Tarihi Kişilikler
Basım tarihi:1999 / 1. Baskı
Kapak : Karton
Sayfa sayısı :248
Kağıt:İthal kağıt
ISBN:975-16-1112-1
Dil : Türkçe

 

Satışa çıkınca haberim olsun.

 

Özet :
ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GIRIŞ

XIX. ASRIN SONLARINDA VE XX. ASRIN BAŞLARINDA
AZERBAYCAN'IN GENEL DURUMU

I. BÖLÜM

HAYATI VE GAZETECİLİĞİ

A. ÖZEL HAYATI, MEMURİYETLERİ VE SİYASÎ
MÜCADELELERİ

l. Ailesi, Gençliği ve Tahsil Yılları
a) İlk ve Orta Tahsil Yılları
b) Yüksek Tahsil Hayatı
2. Azerbaycan'daki Faaliyetleri
a) Memuriyetleri ve Siyasî Çalışmaları
b) Difai Teşkilatı ve Türkiye'ye Kaçışı
3. Osmanlı Türkiyesi'ndeki Hayatı
a) Askerî Müşavir Olarak Kafkasya'da
b) Ağaoğlu Limni ve Malta Yolunda
c) Malta'dan Kurtuluş
4. Millî Mücadele ve Cumhuriyet
Türkiyesi'ndeki Faaliyetleri
a) Millî Mücadele Dönemi ve İlk Memuriyetleri
b) Rejime ilk Tenkitleri
c) Serbest Fırka Hadisesinde Ağaoğlu
d) Serbest Fırka İçinde Ağaoğlu'nun İcraat ve
Fikirleri
5. Ağaoğlu'nun Son Günleri ve Ölümü

B. BASIN-YAYIN HAYATI

1. Fransa'daki Yazıları
2. Azerbaycan'daki Gazeteciliği
3. Osmanlı Türkiyesi'ndeki Basın Hayatı
4. Millî Mücadele ve Cumhuriyet
Türkiyesi'ndeki Gazetecilik Hayatı
a) İnkılâplar Safında
b) Inkılâplara Hürriyet ve Demokrasi
Açısından Tenkitleri
5. Ağaoğlu'nun Gazetecilik Anlayışı ve
Basın-Yayın Dünyasındaki Yer

II. BÖLÜM

FİKRÎ CEPHESİ

A. FİKİR AKIMLARI KARŞISINDA AĞAOĞLU AHMED BEY

1. İrancılıktan İslâmcı-Türkçülüğe
2. Osmanlıcı-Türkçü Görüşleri
a) Türk Birliği Ülküsü Hakkındaki
Düşünceleri
b) Rusya Türklerinin Türkiye'deki Milliyetçi
Hareketlere Etkisi
c) Ağaoğlu'nun Türkçü-Milliyetçi Hareket
İçindeki Yeri
3. Batıcı-Türkçü Ağaoğlu

B. DOĞU MEDENİYETLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

1. Şark Hakkında Genel Fikirleri
2. Üç Medeniyet
3. Şark İstibdadı ve Şarkın Geriliği
a) Edebiyatın Menfi Rolü
b) Eğitim
c) Din ve Tahrif Edilmiş İtikadlar
ç) Ünvanlar
d) Alfabe
e) Kadın ve Aile Yapımız
f) Ahlak Anlayışımız
g)Adalet ve Hukuk Anlayışımız

C. BATI MEDENİYETİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

1. Batıcılığı ve Batı Karşıtlığı
a) Türk Batılılaşması Hakkında
b) Batının Diğer Yüzü
c) Hayat Tarzı Olarak Batıcılık
2. Din ve Laiklik
a) Dinin Eğitici Rolü
b) İslâm Hukukunda İnkılâbın Gereği
c) Lâiklik Anlayışı
3. Liberalizm Anlayışı
a) Devletçilik ve Marksizme Dair
b) Özel Mülkiyet ve Rekabet
4. Muhafazakarlık ve İnkılapçılık
a) Osmanlı Saltanatından Cumhuriyete
b) Hilâfet ve Millî Hâkimiyet
c) Diğer İnkılâplar
5. Demokrasi Anlayışı
a) Demokrasi Tanımı
b) Demokrasinin Tarihçesi Hakkında
c) Demokrasinin Unsurları

(Tanıtım bülteninden)

Bu kitaba video yüklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin çok satanları


Bu kategorinin ilgi görenleri


Bu kitabı alanlar bunları da aldı