Kltr TV | Fususu`l Hikem | Kitap detaylar

Fususu`l Hikem kitabn 36 kii satn ald!

Fususu`l Hikem

Yaynevi : Sufi Kitap
Yazar : Muhyiddin İbni Arabi
evirmen :Abdülhalim Şener
Kategori : Tasavvuf-Tarikatlar
Basm tarihi:Ağustos 2007 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :240
Kat:-
Ebat:13.5x21
ISBN:9789759161231
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 8.28 + %8 KDV = 9 TL
Kltr TV fiyat 7.20 TL

 

 

İslam irfan tarihinin en mühim şahsiyetlerinden biri olan Şeyhü'l-Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin, en çok tartışılan eseri Füsusu'l-Hikem (Hikmetlerin Özü)'dir.

Peygamberimiz'den aldığı talimat üzerine, 'ne bir harf noksan ne de bir harf fazla' olmamak üzere nakledilen bu hikmetlerin her biri, bir Peygamber'in hakikatinden süzülüp gelmiştir.
Eserleri ile İslam irfanının zenginliğini ve enginliğini ortaya koymuş olan bu büyük bilgenin, mühim eseri Füsusu'l-Hikem'in yeni bir tercümesini sizlerle paylaşıyoruz.
Füsul'un Türkçe okuyup yazanlar açısından sarih, temiz ve duru bir tercümesi olma dileğiyle sunduğumuz bu kitabın Şeyhü'l-Ekber'in irfan dünyasındaki derinliğini aksettirmesi dileğimizdir.
'Ne ne­bi­yim ben ne re­sul. Al­lah El­çi­si'nin mi­ras­çı­sı ve öte dün­ya bil­gi­si­ni ya­yan­lar­da­nım. Her ne is­ter­se­niz Al­lah'tan is­te­yin, Al­lah'a yö­ne­lin. Ben­den din­le­dik­le­ri­ni­zi ha­tı­rı­nız­da tu­tun. Ar­dın­dan bu söz­le­rin an­la­mı­na sı­za­rak onu ge­niş­le­tin ve top­la­yın. Son­ra di­le­ye­ne ulaş­tı­rın bu ki­ta­bı, oku­mak is­te­ye­ni en­gel­le­me­yin. Bu, kuş­ku­suz üze­ri­ni­ze se­ri­len bir rah­met­tir, ge­niş­le­tin ve ar­tı­rın'
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald