Kltr TV | Sivil Örümceğin Ağında | Kitap detaylar

 

Sivil Örümceğin Ağında

Yaynevi : Ulus Dağı Yayınları
Yazar : Mustafa Yıldırım
Kategori : Siyaset Bilimi
Basm tarihi:2009 / 19. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :672
Kat:İthal kağıt
Ebat:15x22
ISBN:978975 604701
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 24.84 + %8 KDV = 27 TL
Kltr TV fiyat 21.60 TL

 

 

'Tokat gibi bir kitap'
Attila İlhan
'Mustafa Yıldırım'ın dillere destan kitabı'
İlhan Selçuk
'Her Türk bu kitabı okumalı'
Rauf Denktaş
Gözden Geçirilmiş Basım
‘Project Democracy' operasyonu, pek çok ülkede başarıya ulaştı. ABD'li operatörler, Quantum şirketi ortağı bankerler (temsilcileri G. Soros), Alman, İngiliz, Fransız, Hollanda, Belçika siyasal partileri ve uluslararası şirketlerin vakıfları, oluşturdukları şebeke aracılığıyla kitleleri eyleme sürükle-diler.
Dışardan güdümlü çok partili siyasal ortam oluşurken, ülkelerin doğal kaynakları, sanayileri de Ba-tılıların eline geçti; değerli metal stokları yağmalandı; iç piyasalar açık pazara dönüştü. NATO Geniş-letme Projesi uyarınca yeni üye olan ülkelerde üsler kuruldu; güvenlik kurumları ABD'nin yönetimine girdi.
Rejimleri ne olursa olsun, tarihsel köklere dayanan içyapılar bazen ülke bütçelerini de aşan para-larla kışkırtılan eylemlerle parçalanmasına karşın; Türkiye'de daha sessiz ve daha ekonomik ve gö-rece uzun soluklu bir eylem planıyla başarıya ulaştılar.
Belli başlı siyasal partiler de operasyonun birer maşası oldular. Yasalar değiştirildi; ulusal kaynaklar, temel sanayi kurumları, bankalar yabancıların eline geçti; kıyılarda koloniler oluştu. İnsan hakları örgütlenmesi ile azınlık milliyetçiliği örgütlenmesi bütünleşti; yerel yönetimlere özerklik çalış-masıyla bir tür federasyonun alt yapısı pekiştirildi. TBMM'ye giren örümceklerin sayısı arttı; kitap-ta adları geçen örgütlerin temsilcileri öteden beri yabancılarla ortaklaşa hazırladıkları Anayasa tasarılarını ortaya sürdüler.
ABD'li operatörlerin amaçladıkları gibi 'toplumsal algılama dizgesi yeniden üretildi.' Uluslararası Din Hürriyeti senaryosuyla tarikatlar, azınlıkçı-liberal teslimiyetçilerle tek cephede birleştiler.
Yeri gelmişken belirtmeliyim ki bu kitapta operasyonun tarihsel geçmişi ve temel yapısı ele alın-mış; Türkiye'deki ana örgütler çözümlenmiş; başka ülkelerdeki operasyon örnekleriyle yetinilmişti. Yoksa örümcek ağı bu denli küçük değildir. Onu destekleyen CIA, MOSSAD, MI-5, BND vb. ör-gütlerin ağı ortaya çıkarılmadıkça, yabancıların ve iç ortaklarının, bağımsızlığı, egemenliği yok etme girişimleri engellenemez. Öyleyse yeni araştırma-değerlendirme görevi de ertelenemez.
Bu arada kitabın ilk yayın engelleri ve ardı ardına yapılan basımlar nedeniyle bir türlü bitiri-lemeyen çalışma tamamlanabildi: Ana metin gözden geçirildi; kısaltılmış yabancı örgüt adları-nın pek çoğunun İngilizce açılımları metinden çıkarılarak ‘Kısaltmalar' listesi genişletildi; adlar dizini yenilendi. Okumada ve değerlendirmede kolaylık sağlayacağını umuyorum. 12 Eylül 2007 Mustafa Yıldırım (17. Basımdaki sunuştan)
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald