Kltr TV | Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu | Kitap detaylar

 

Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu

Yaynevi : Beta Basım Yayım Dağıtım
Yazar : Mahmut Kabakcı
Kategori : Hukuk
Basm tarihi:Kasım 2009 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :421
Kat:İthal kağıt
ISBN:9786053771708
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 387.32 + %8 KDV = 421 TL
Kltr TV fiyat 357.85 TL

 

 

2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununda işverenler için 'esneklik' içeren hükümler öngörülmüş; işçilere ise iş, ücret ve sağlık alanlarında belirli gü-venceler sağlanmıştır. Hiç kuşku yoktur ki, söz konusu güvenceler içinde en önemli olanı işçinin sağlığı ve güvenliği ile ilgili olanıdır. Gerçekten de, insan, in-sanın sağlığı ve insan sağlığının korunması, gözetilmesi gereken değerlerin en üstünde yer alır. İşte bu anlayışla, yeni İş Kanununda 'İş Sağlığı ve Güvenliği' başlığı altında (m. 77 vd.) bu husustaki işveren yükümlülüklerine, alınması gere-ken önlemlere ve işçilerin haklarına -eski İş Kanununa oranla- çok daha geniş bir biçimde yer verilmiştir. Bu yapılırken de Avrupa Birliği'nin 89/391/AET sayılı Çerçeve Yönergesi göz önünde tutulmuştur. Bununla birlikte, günümüzde bazı gelişmeler sonucunda, konunun ayrı bir yasa ile yeniden düzenlenmesi aşaması-na gelinmiştir. Avrupa Birliği'nin Yönergesine tam uyumu da sağlayacak bir 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' için hazırlık çalışmalarının yapıldığı, taslaklar hazır-landığı bilinmektedir. Gelinen bu noktada, Çerçeve Yönergenin iş sağlığı ve gü-venliğine ilişkin hükümleri ve özellikle bu Yönergeyi iç hukuklarına uyarlamış olan ülkelerin yaklaşımları önem kazanmaktadır.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald