Kltr TV | 4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler | Kitap detaylar

 

4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler

Yaynevi : Beta Basım Yayım Dağıtım
Yazar : Enver Salihoğlu - Selami Demirkol
Kategori : Hukuk
Basm tarihi:Ocak 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :722
Kat:-
ISBN:9786053771784
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 62.10 + %8 KDV = 67.5 TL
Kltr TV fiyat 57.38 TL

 

 

2005 Yılında basılan 4483 Sayılı Kanun İle Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler başlıklı çalışmanın yayınlanmasından sonra ilgili mevzuatta çeşitli değişiklikler oldu. 5237 Türk Ceza Kanunu'nun ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun uygulamasında ortaya çıkan bazı aksaklıkların giderilmesi ile ilgili düzenlemeler yürürlüğe konuldu. İdarenin yeniden düzenlenmesi çalışmaları kapsamında kimi kamu görevlilerinin hukuki statüsü farklı biçimde belirlendi. Meydana gelen bu ve diğer değişiklikler ile yargı kararları gözden geçirilerek kitabın güncelleştirilmesi zorunlu hale geldi. Kitap, Danıştay ve özellikle bölge idare mahkemelerinin yeni kararları da eklenerek yeniden yazıldı. Bu arada önceki baskılarda görülen hatalar da giderildi. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasının idarenin iznine bağlanması Türkiye'de yüz elli yılı aşan bir süredir uygulanan bir yöntemdir. Çağdaş dünyada ise hukuki metinlerden çıkmış bir konudur. Günümüzde birkaç ülkede bazı suçlarda izin öngören sınırlı düzenlemeler kalmıştır. Türkiye'de de siyasal iktidarlar yasama dokunulmazlığı gibi bu konuyu da programlarına almalarına rağmen genel bir düzenleme yapmakta pek aceleci davranmamışlardı. Ancak bir çok kanuna memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında doğrudan Cumhuriyet savcılarınca soruşturma yapılmasına imkan veren hükümler konulmuştu. İlgili bölümde ayrıntılı biçimde açıklanacağı gibi '3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu', '4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu', '4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' bunların en önemlileridir. (4422 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, sayılan suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmıştır.) 04.12.1999 Tarihinde yürürlüğe giren 4483 sayılı Memurlar Diğer ve Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun memurların ve diğer kamu görevlilerinin yalnız görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı yargılanmalarının idarenin iznine bağlanması esasını getirmiş, böylece soruşturulması idarenin iznini gerektiren suçların sayısı oldukça azaltılmıştır. 4483 Sayılı Kanun yayınlandıktan sonra ise, işkence ve kötü muameleye ilişkin suçlar ve Bankacılık Kanunu'nda sayılan bazı suçlar da kapsam dışına çıkarılmıştır. Bu incelemede; bizzat idarede ve idari yargıda kazanılan deneyimler ve verilen kararlar ışığında, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılaması ile ilgili idari mercilerin yapacağı işlem ve alacağı kararlar ile itiraz yolları özetlenmeye çalışıldı. Konunun bu şekilde sınırlandırılması zorunludur. Zira 4483 sayılı Kanun esas itibarıyla yargılama öncesi işlemleri düzenlemektedir.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald