Kltr TV | Hakka Süresi Tefsiri - Sarsıcı Kıyamet Tasvirleriyle | Kitap detaylar

 

Hakka Süresi Tefsiri - Sarsıcı Kıyamet Tasvirleriyle

Yaynevi : Kaynak Yayınları
Yazar : Faruk Tuncer
Kategori : Din
Basm tarihi:Şubat 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :173
Kat:-
ISBN:9789756079966
Dil : Türkçe

 

Sata knca haberim olsun.

 

Görünen ve görünmeyen âlemin en büyük müfessiri Kur'ân-ı Kerim'dir. Kâinatın yaratıcısının yerde ve gökteki gizli hazinelerinin açıklayıcısı, hâdiselerin altında gizli kalan gerçeklerin anahtarıdır. Kur'ân-ı Kerim, insanlığın her türlü manevi ve fikri ihtiyaçlarına cevap verecek yegâne kitaptır. Bu ezeli kelâm, devamlı gelişmekte olan ilim ve teknolojinin ışığı altında yeniden tefekkür edilmeli ve yorumlanmalıdır. Esas olan,yeni bilgilerin ışığında onu yeniden değerlendirip asrın idrakine sunmaktır. Kur'ân-ı Kerim'in;tevhid,risalet, haşir ve adalet gibi dört temel ilkesi vardır. Bu unsurlardan özellikle "haşir" (ahiret ya da kıyamet) hemen hemen Kur'ân'ın her suresinde doğrudan ya da dolaylı olarak ele alınmakta dır. Ancak bunların yanında "Hakka Sûresi"nin ayrı bir hususiyeti vardır. Hakka Sûresi kıyameti ve onun ahvalini anlatmaktadır. Sûrede, kıyamet, kıyametin şiddeti, kıyameti inkar edenlerin durumu, kıyamet manzaraları, kitabı sağından ve solundan verilenler, görünen ve görünmeyen şeylerin üstüne kasem, Kur'ân'ın mü'minler için öğüt, kafirler için ise üzüntü vesilesi olması mevzuları işlenmektedir. Akademi Yayınlarından çıkan "Hakka Sûresi " kitabının giriş ve birinci bölümünde, sûrenin mahiyeti hakkında bilgiler veriliyor. İkinci bölüm, klasik ve modern tefsirlerden istifade ile " Hakka Sûresi Tefsiri Denemesi"ni, üçüncü bölüm, kıyametin ilmi açıdan değerlendirilmesini ve son bölüm ise kıyametin işlendiği sûreler ile Hakka sûresinin mukayesesini ihtiva ediyor.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald