Kltr TV | Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnek ve Uygulamalar | Kitap detaylar

 

Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnek ve Uygulamalar

Yaynevi : Beta Basım Yayım Dağıtım
Yazar : Cafer Topaloğlu - N. Timurcanday Özmen
Kategori : Genel
Basm tarihi:Mart 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :450
Kat:İthal kağıt
ISBN:9786053772125
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 25.76 + %8 KDV = 28 TL
Kltr TV fiyat 23.80 TL

 

 

Turizm sektörü zaman zaman yaşanan krizlerden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilense de her geçen gün büyüyen az sayıdaki sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Bu büyüme, sektördeki işletme sayısının artmasını sağlamış ve dolayısı ile rekabeti de beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte günümüzde rekabet sadece işletmeler arasında değil, hemen her alanda yaşanmaktadır. Özellikle üniversite düzeyinde eğitim veren kurumların sayısının artması ile yeni ve eğitimli işgücü çalışma yaşamına girmiş; bunun sonucunda ortaya çıkan rekabet, çalışanların ve özellikle de işletme yöneticilerinin kendilerini geliştirmelerini ve yenilemelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu düşünce ışığında kitabı başta turizm alanında eğitim gören, turizm sektöründe çalışan ve gelecekte bu sektörde kariyer yapmak ve yönetici olmak isteyen turizmciler olmak üzere hem öğrencilerin hem de turizm profesyonellerinin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırladık. Dolayısı ile kitabın klasik ders kitabı şeklinde olmamasına özellikle önem gösterdik. Bu noktadan hareketle kitabın her bölümü, örgütsel ve yönetsel anlamda bireysel gelişimi kapsayacak konuları içermektedir. Ancak bu bölümlerin bireysel gelişim kapsamındaki tüm konuları kapsadığını iddia edemeyiz. Bu kapsamda değerlendirilebilecek başka konular da kitap bölümleri arasında düşünülebileceğini özellikle belirtmemiz gerekiyor. Kitapta sırasıyla; Bireysel Gelişimde Vizyon, Bireysel Etik Gelişimi ve Turizm Sektöründe Etik Kodların Geliştirilmesi, Bireysel Gelişimde Duygusal ve Sosyal Zeka, Bireysel Gelişimde NLP, Örgütsel Bakış Açısı İle Tutum, Yaratıcılık ve Çalışanların Yaratıcılıklarının Yönetimi, Motivasyon ve İşgörenler Açısından Önemi, Çalışanlar Açısından İş Doyumu ve Turizm İşletmeleri İçin Önemi, Bireylerin Karşılaşabilecekleri Stres Faktörleri ve Stresle Mücadele Yöntemleri, Çalışma Yaşamında Duygusal Zorbalık ve Sonuçları, Tükenmişlik ve Bireyin Tükenmişlikle Mücadele Yolları, Bireysel Gelişimde Etkin İletişim, Bireysel Çatışma, Bireysel İmaj Yönetimi, Zamanın Etkin Kullanımı ve Yönetimi, Bireysel Değişim, Bireysel Gelişimde Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme, Bireyin Gelişiminde Eğitimin Rolü ve Turizm Eğitimi, Bireysel Kariyerin Planlanması, Bireysel Gelişimde Örgütsel Destek, Turizm İşletmelerinde Bireysel Gelişim Engelleri ve Güncel Sorunlar başlığı ile ele alınan bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin her biri ayrı konular olsa da birbirleri ve kitabın bütünü ile olan ilişkilerini göz önüne alarak sıraladık. Bölümleri kaleme alan yazarlar ise Türkiye'de değişik üniversitelerde görev yapmakta olan değerli bilim insanlarıdır.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald