Kltr TV | Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenli Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat | Kitap detaylar

 

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenli Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Yaynevi : Beta Basım Yayım Dağıtım
Yazar : Özlem Çakmut - Hamide Zafer - Nur Centel
Kategori : Hukuk
Basm tarihi:Mart 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :778
Kat:-
ISBN:9786053772019
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 16.56 + %8 KDV = 18 TL
Kltr TV fiyat 15.30 TL

 

 

Türk hukukunda, Avrupa Birliği'ne giriş süreci dolayısıyla ceza hukuku alanındaki temel yasaların tamamı yenilenmiş bulunmaktadır. Ancak, çeşitli nedenlerle önceki yasaların bazı hükümleri bir süre daha yürürlükte bırakılmış; yeni yasaların bazı hükümlerinin ise yürürlüğe girmesi ertelenmiştir. Öte yandan, yeni yasalar hem yürürlüğe girmeden hem de yürürlüğe girer girmez değişikliğe uğramış ve yasakoyucu tüm bu işlemleri yaparken kolay kavranabilen bir yasalaşma tekniği kullanmamıştır. Böylece, kısa sürede oluşan mevzuat karmaşıklığı, yasaların yayına hazırlanmasını düşünüldüğünden daha uzun ve yoğun bir çalışmaya bağlı kılmaktadır. Bu derlemede, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Yürürlük Kanunları, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve ilgili mevzuat ile yönetmeliklere yer verilmektedir. 1412 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun temyize ilişkin hükümleri bir süre daha yürürlükte kalacağından, söz konusu hükümler de ayrı başlık altında gösterilmektedir. Çalışmanın amacı, okuyucuya yasa metin ve değişikliklerini olabildiğince doğru biçimde sunmaktır. Yöntem olarak, bu çalışmada, madde metninin hemen altında önce, varsa maddede yapılan değişiklik; ikinci olarak maddenin ilişkin olduğu yasa içindeki ilgili diğer maddeler; üçüncü olarak bu maddeyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve nihayet, varsa maddeyi ilgilendiren Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları gün ve sayısı itibariyle gösterilmektedir. Öte yandan, uygulamacılara kolaylık sağlamak amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda madde metinlerinde parantez içerisinde suçu yargılamakla görevli mahkemeye de yer verilmektedir. Söz konusu eklerin madde metnine dahil olmadığını vurgulamak isteriz. Yine uygulamacılara ve bilimsel araştırma yapanlara karşılaştırmalarda kolaylık sağlamak üzere, Türk Ceza Kanunu maddelerinin hemen altında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olan madde metni gösterilmiştir. Her iki metni Gerekçe ile birlikte görmek isteyen okuyucuların bu çalışmanın Beşinci Basısına (2005) bakmalarını önermekteyiz. Kapsamı genişletmemek amacıyla, diğer yasalarda bu yöntem izlenmemiştir. Son sayfalarda ise Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının kronolojik listesi ile yayınlandıkları Resmi Gazeteyle birlikte yönetmelikler listesi, ayrıca 765-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 1412-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu madde numaralarının karşılaştırmalı tablosu ve değişiklik yasalarının kronolojik listesi yer almaktadır.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald