Kltr TV | Toplam Kalite Yönetimi | Kitap detaylar

 

Toplam Kalite Yönetimi

Yaynevi : Beta Basım Yayım Dağıtım
Yazar : Canan Çetin
Kategori : İş Dünyası
Basm tarihi:Mart 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :413
Kat:İthal kağıt
ISBN:9786053772095
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 25.76 + %8 KDV = 28 TL
Kltr TV fiyat 23.80 TL

 

 

Her türlü varlığın sonsuz olan ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak üzere mal ve/veya hizmet üreten tüm organizasyonların, sert rekabet koşullarında varlıklarını sürdürmek ve rakiplerini geride bırakarak öne çıkmak üzere tek hedefi, istenilen düzeyde kaliteyi yakalamaktır. Söz konusu rekabet ortamında temel sorun üretmek değil, kaliteli, düşük maliyetle ve rakiplerinden fark yaratarak daha önce o hizmeti üretmektir. Bu bağlamda, kalite denilen kavramın önemi gün ve gün artmakta, her bir organizasyon kaliteli üretmek adına daha fazla çaba gösterme ihtiyacı içindedir. Günümüzde sadece yeteri kadar iyi olmak, rekabet üstünlük yakalamaya yetmemektedir. Müşteri beklentileri hızla yükselirken bunu karşılamak üzere müşterinin sesini duymak, sürekli öğrenme ve gelişme sağlayarak müşterinin sonsuz beklenti ve ihtiyaçlarını tatmin ederek onlarda coşkuyu yakalamak esas olmalıdır. Bu kapsamda, sürekli gelişim ile müşteri tatminini ve mutluluğunu temel alan bir yaşam tarzını ifade eden toplam kalite yönetimi organizasyonun tümünü kapsamalı ve yayılmalıdır. Zira toplam kalite yönetimi mükemmelliği yakalamak üzere çıkılan bir yolculuktur. Bunun yanında toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemiş organizasyonların stratejik yönetim, süreç yönetimi, tam zamanında üretim, değişim mühendisliği, kalite kontrol çemberleri, değişim yönetimi, öğrenen organizasyon vb. uygulamalara da daha fazla önem vererek bunları organizasyon içindeki tüm süreçlere yaymaya çalışmalıdırlar. Özellikle eğitim konusu, organizasyonların sürekli gelişim ve ilerleme adına gereksinim duydukları, onları daha ileriye götürmek üzere yol gösteren kilit bir araç niteliği taşımaktadır. Ayrıca, toplam kalite yönetimi felsefesi kapsamında oluşturulan kalite kontrol çemberleri, günümüzde sık sık karşılaşılan şirket birleşmeleri, satın almalar ya da ortak girişim gibi birleşmeler sonucunda önemi giderek artan ekip çalışması ve ekip gibi kavramların temelini oluşturmaktadır. Diğer taraftan, sürekli öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi hedefleyen organizasyonların birer öğrenen organizasyon haline dönüşmeleri de kaçınılmazdır. Bu bağlamda öğrenme, uyum sağlama ve değişim kapasitesi fazla olan bir organizasyon, çalışanlarının sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalıştığı ve sonra da öğrendiklerini ürün ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik kullanan bir organizasyon haline gelmektedir. Dolayısıyla sürekli öğrenme, kendini yenileme, süreçlere odaklanarak faaliyetlerin yeniden gözden geçirilmesi, beraberinde kaliteli ürün ve/veya hizmet ortaya koymayı sağlayacaktır. Bu bağlamda kitabımızın üçüncü baskısında yeni bazı konu ve kavramlar açıklanmıştır. Kitabın birinci bölümü yeniden yazılmış ve bu bölüme kalitenin tarihsel gelişimi, kıyaslama, yalın yönetim ve kaizen vb. konular eklenmiştir. Üçüncü bölümde ele alınan kalite kontrol çemberleri konusu genişletilerek, kalite kontrol çemberlerinde kullanılan balık kılçığı, pareto dağılımı, kontrol grafikleri, gordon tekniği, beyin fırtınası ve Philips 66 teknikleri açıklanmış ve konu ile ilgili yeni örnekler eklenmiştir. Süreç analizi ve değer analizi konuları da bu bölümde ele alınmıştır. Kitabın altıncı bölümüne ise kalite ödülleri kapsamında EFQM Mükemmellik Modeli ile ilgili açıklamalar eklenmiştir. Bu yeni ekleme ve düzenlemelerin yanında kitabın diğer bölümleri olan ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı bölümleri de yeniden ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald