Kltr TV | Muhafazakar İdeoloji Din - Siyaset | Kitap detaylar

 

Muhafazakar İdeoloji Din - Siyaset

Yaynevi : Alan Yayıncılık
Yazar : Hilal Onur İnce
Kategori : Din
Basm tarihi:Mart 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :376
Kat:İthal kağıt
ISBN:9786055669041
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 18.40 + %8 KDV = 20 TL
Kltr TV fiyat 16.00 TL

 

 

Yazar, muhafazakârlığın, toplumların belleğinde bölük pörçük yerleşmiş olan bilgilere atıfta bulunmak suretiyle, kendisini, günün "yükselen değeri" olarak sunmasından yola çıkarak, demokrasi ile muhafazakârlığın birlikte anılamayacağını ileri sürmektedir. Buradan devamla, muhafazakâr düşünürlerin, muhafazakârlığın bir ideoloji olmadığı savı eleştirel bir yaklaşımla irdelenerek, muhafazakârlığın katı bir ideoloji, ama asla bir kuram olmadığı ortaya çıkartılmaktadır. Ayrıca, muhafazakâr ideolojide din ve siyaset arasında kurulan bağın, tarihsel süreç içerisinde gösterdiği değişkenlikte öncü bir işleve sahip olan Alman Ekolü temelinde bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Avrupa siyasal düşünceler tarihinde, bir ideoloji olarak ortaya çıktığı Fransız Devrimi'nden başlayarak günümüze kadar, siyasal sistem analizlerinde, siyaset teorisinde ve bugün küreselleşme çerçevesinde etkin bir ideoloji olarak karşımıza çıkan muhafazakârlık nedir? Bu soruya yanıt ararken, söz konusu ideolojinin arka planını, oluşum koşullarını, geçmişteki ve bugünkü taşıyıcılarını, aldığı yeni biçimleri ve hatta "yeni muhafazakârlık" olarak tanımlanan günümüz hareketlerinin ne ölçüde "yeni" olduğunu sorgulanmaktadır. Karmaşık ve yeni düşmanlar yaratma temelinde oluşan ve günümüzde giderek yaygınlaşan muhafazakâr mistik söylem, bu ideolojinin "vaftiz babaları" olan Hans Freyer, Carl Schmitt, Martin Heidegger, Arnold Gehlen ve Leo Strauss gibi düşünürlerin temel görüşlerinin eleştirel bir okuması ile açığa çıkartılmaktadır. Muhafazakârlığın bir teori olmaktan çok, faydacı ve katı bir ideoloji olduğundan yola çıkılarak, söz konusu düşünürlerin görüşlerine biat eden günümüz muhafazakâr düşüncesini savunanların söylemleri ve çözüm önerilerinin izleri sürülmektedir.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald