Kltr TV | Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi | Kitap detaylar

 

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

Yaynevi : Avcıol Basım Yayın
Yazar : Öztin Akgüç
Kategori : Ekonomi
Basm tarihi:Mayıs 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :536
Kat:İthal kağıt
ISBN:9789756759103
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 23.00 + %8 KDV = 25 TL
Kltr TV fiyat 20.00 TL

 

 

Kitabın sekizinci baskısında, muhasebe standartlarında, mevzuatta özellikle bankacılık ve vergi yasalarında yapılan değişikliklere uyumlu düzeltme ve eklemeler yapılmış, konuyla ilişkin olduğu ölçüde Basel II uzlaşısı düzenlemelerine de yer verilmiştir. Ayrıca özellikle Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun düzenlenmelerine ve hazırlanmasını gerekli gördükleri 'Özkaynaklar Değişim Tablosu'na da kitapta ayrı bir bölüm olarak yer verilmiştir. Kitap, büyüklükleri birbirinden farklı on sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-lümde, kredi analizinin amaçları, kredi analizinde dikkate alınacak etmenler, kredi anali-zinde yararlanılacak kaynaklar genel olarak açıklandıktan sonra; ikinci bölümde bilanço-ların analize uygun hale getirilmesi konusu üzerinde durulmuş; ayrıca bilançoların enf-lasyona göre düzeltilmesi bu bölüme eklenmiştir. Üçüncü bölüm gelir tablosunun ayrımı ve incelenmesine; dört, beş, altı ve yedinci bölümler, sırasıyla kâr dağıtım, fon akım, nakit akım ve özkaynak değişim tablolarının düzenlenmesine ayrılmıştır. Kitabın en geniş bölümü olan sekizinci bölüm, kredi analizinde kullanılan teknikleri özellikle, oranlar analizini kapsamaktadır. IX'ncu bölüm proforma malî tablolar düzenlenmesine ayrılmıştır. X ve XI'nci bölümlerde kısa ve orta vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi açıklandıktan sonra, XII'nci bölümde de Değerlendirilmesi Özellik Gösteren Kredilere; bu bağlamda da tarım kredilerine, uluslararası ticaretin finansmanına yönelik kredilere, tüketici kredilerine, ipotek karşılığı konut kredileri ile müteahhit firmalara verilen kredilere yer verilmiştir. XIII'ncü bölümde teminat türleri, riski azaltmaya yönelik biçimde açıklanmış; kredilerde risk göstergeleri kitabın XIV'ncü bölümü oluşturmuştur. XV'nci bölümde kredi analiz raporlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesine ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra XVI'ncı bölümde bankalarca kredi isteklerinin ret nedenleri özetlenmiştir. Kredi yönetiminin bir parçası olarak 'Sorunlu Kredilerin Çözüm Yolları'na XVII'nci bölümde yer verilmiştir. Kitap, kredi incelemesine ilişkin örneklerin açıklanması ile sona ermektedir.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald