Kltr TV | Yöntem Üzerine Konuşma | Kitap detaylar

 

Yöntem Üzerine Konuşma

Yaynevi : Bulut Yayınları
Yazar : Descartes
Kategori : İş Dünyası
Basm tarihi:Mayıs 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :96
Kat:İthal kağıt
Ebat:13.5x21.5
ISBN:9789752861053
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 8.28 + %8 KDV = 9 TL
Kltr TV fiyat 7.20 TL

 

 

Des­car­tes bi­lim­le­rin fel­se­fe­den kop­ma­ya baş­la­dı­ğı o dö­nem­ler­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren bi­lim adam­la­rı­nın ter­si­ne, bi­li­mi her za­man fel­se­fi bir ba­kış açı­sı için­de bü­tün­leş­tir­me­ye özen gös­ter­miş­tir. Des­car­tes, pek be­lir­gin bir bi­çim­de, ça­ğı­nın bi­lim adam­la­rı­nın yalnız­ca tek­nik so­run­lar çer­çe­ve­sin­de sı­nır­lan­dı­ğı­nı gö­re­cek, on­la­rın tut­tu­ğu yol­dan da­ha de­ği­şik bir yol tu­ta­cak­tır.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald