Kltr TV | İmparatorluklar Başkenti İstanbul | Kitap detaylar

 

İmparatorluklar Başkenti İstanbul

Yaynevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Yazar : Kolektif
Kategori : İstanbul Kitapları
Basm tarihi:Mayıs 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :256
Kat:-
Ebat:15x23
ISBN:9789753331364
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 138.00 + %8 KDV = 150 TL
Kltr TV fiyat 120.00 TL

 

 

Bir Yunan kolonisi olarak kurulan Byzantion, Bizans İmparatorluğu döneminde Konstantinopolis ve Osmanlılar döneminde de İstanbul adını aldı. Balkanlar'dan Kuzey Afrika'ya kadar bütün Doğu Akdeniz'i kaplayan iki büyük imparatorluğun baflkenti olan kent, on altı yüzyıl boyunca onların görkemini yansıttı. Bu kitap, aynı yerleflim alanında, yüzyıllar boyunca flekillenen bu baflkent uygarlığını sürekliliği içinde anlatıyor. Byzantion'la bafllayan, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki yeni baflkenti Konstantinopolis'in kurulmasıyla süren kitap, bu dönemin efsanelerle iç içe geçmifl muhteflem anıtlarını, Ayasofya Kilisesi'ne özel bir yer ayırarak tanıtıyor. Antik dünyanın çöküflünü ortaçağ Konstantinopolis'inin geliflimi izlerken, görkemli mozaiklerle süslü birçok kilise ve manastır, değerli tezhipli yazmalar ve bugün dünyanın çeflitli müzelerine dağılmıfl durumdaki değerli ikonalar yazarın anlatısına efllik ediyor. Bizans sanatının son döneminde, aynı zamanda Rönesans'ın ilk ıflıklarına da tanıklık eden Hora Kilisesi'nin (Kariye Camii) muhteflem mozaikleri çıkıveriyor karflımıza.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald