Yalancı Şahit

Yayınevi : Günışığı Kitaplığı
Yazar : Müge İplikçi
Kategori : Çocuk Kitapları
Basım tarihi:2010 / 1. Baskı
Kapak : Karton
Sayfa sayısı :132
Kağıt:-
Ebat:13x19,5
ISBN:978-9944-717-50-2
Dil : Türkçe
Etiket fiyatı : 11.96 + %8 KDV = 13 TL
Kültür TV fiyatı 10.40 TL

 

 

Müge !plikçi'den edebiyata güçlü bir davet: Çocuklar masumdur! Sorun odaklı edebiyatın benzersiz bir örne"ini veren Müge !plikçi, ilk gençlik romanını Köprü Kitaplar için yazdı. Toplumsal ya#amın acıtıcı oldu"u kadar güncel gerçeklerini göz önüne seren romanında, Yavuz'un duvar resimleri, Evimevim'in hıçkırıkları, Savruk'un rap #arkıları ve öbür mahkûm çocuklar üzerinden acımasız bir dünyayı masumca betimliyor; çaresizlik ve kader konularını samimiyetle ele alıyor. !lk çocuk kitabı Uçan Salı'yla küçük okurların da kalbini kazanan Müge !plikçi yeni kitabında, mahkûm çocukları önemseyen, sa"duyulu bir Türkiye umuduyla, her #eyden önce, 'Çocuklar masumdur!' diyor. Çocukların her #eyi oyun haline getirmesinden yola çıkan yazar, ustalıklı dili ve hayranlık uyandıran kurgusuyla hem gençleri hem yeti#kinleri a"ır sorunlarla yüzle#meye davet ediyor. 'Bir ku!a"ı kot ta!lama fabrikasında çalı!an ailenin dördüncü çocu"udur Yavuz. Amcası da, babası da fabrikada aynı ölümcül hastalı"a yakalanmı!tır. Günün birinde, kaderlerini ta! atarak kırmak isteyen çocuklarla birlikte kendini, eski kot fabrikasından dönü!türülen cezaevinde buluverir. Hiç görmedi"i dünyaları resimledi"i için, ö"retmeninin ‘yalancı !ahit' adını verdi"i Yavuz'un resim alanı, hücresinin duvarlarıdır artık ve çocukluk dü!leri kâbuslarla yer de"i!tirmi!tir...' 1966'da !stanbul'da do"an Müge $plikçi, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden sonra !stanbul Üniversitesi !ngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Kadın Sorunları ve Ara#tırmaları Bölümü'nde ve ABD'nin Ohio Eyalet Üniversitesi'nde uzmanlık e"itimi aldı. Bugün Bilgi Üniversitesi !leti#im Fakültesi'nde ö"retim görevlisi olan !plikçi, özellikle kadınların ça"ımızdaki konum ve ili#kilerini ele aldı"ı öyküleriyle tanınıyor: Perende (1998), Columbus'un Kadınları (2000), Arkası Yarın (2001), Transit Yolcular (2002) ve son olarak Kısa Ömürlü Açelyalar (2009). Kül ve Yel (2004), Cemre (2006) ve Kafda!ı (2008) adlı romanlarıyla da tanınan !plikçi, 1996 Ya#ar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Birincili"i'ni ve 1997 Haldun Taner Öykü Dalı Üçüncülü"ü'nü aldı; öyküleri çe#itli dillere çevrildi. Günı#ı"ı Kitaplı"ı'nın yayımladı"ı Uçan Salı, yazarın ilk çocuk kitabı; 'Köprü Kitaplar' için yazdı"ı Yalancı "ahit'se ilk gençlik romanı. !plikçi, e#i gazeteci yazar Ru#en Çakır ve o"luyla birlikte !stanbul'da ya#ıyor.
(Tanıtım bülteninden)

Bu kitaba video yüklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin çok satanları


Bu kategorinin ilgi görenleri


Bu kitabı alanlar bunları da aldı