Her pazar 21:00

 

Vatan savunması sürecinde edebiyatımızdaki gelişmeler ve edebiyata etki eden toplumsal, siyasal konular..

Türk edebiyatının geleneklerinin, köklerinin ve geleceğe uzanan devrimci kimliğinin tartışıldığı programa, yazar ve şairler konuk olarak katılıyor.

Tartışma, değerlendirme ve eleştirilerin yanı sıra edebiyatla ilgili değişik konularda yurttaşlarla canlı telefon bağlantıları yapılıyor.

İşlenmekte olan bazı konu başlıkları:

* Türk Edebiyatı nerede duruyor, nereye gidiyor?

* Vatan Savunması sürecinde edebiyatın işlevi ve edebiyatçının görevleri nelerdir?

* Mücadeleci yazar ne demektir?

* Toplumcu Gerçekçi edebiyatımız bugün ne durumda?

* Edebiyatta birey ve toplum ilişkisi.

* İktidar ile edebiyat ilişkileri hangi boyutlarda ele alınmalıdır?

* Büyük Ortadoğu Projesi’nin edebiyatımıza müdahalesi!

* AB’nin edebiyatçının düşünsel yapılanması üzerindeki etkileri,

* Yayınevlerinin edebiyatımızın üzerindeki etkileri…

* Edebiyat dergilerinin edebiyatımıza etki ve katkıları…

 

Geri Dön