Kltr TV | Neden Yazıyorum? | Yazarn nerisi

Zeynep Uluant kimdir? 1958 de İstanbul'da doğdu. Moda İlkokulu, Kadıköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1979 yılında hazırladığı 'Cenap Şahâbettin'in Avrupa Mektupları” konulu mezuniyet tezi, 1997 senesinde Akademi Kitabevi tarafından basılmıştır. 1995 yılından beri çeşitli dergilerde yazıları yayınlanan Zeynep Uluant, Kubbealtı Akademisi Mecmuası'nda ve Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı bünyesindeki Ayverdi Enstitüsü'nde, çalışmalarını fahrî olarak sürdürmektedir. Ayverdi Enstitüsü müdiresi Aysel Yüksel ile birlikte hazırladıkları 'Bir Ömür Böyle Geçti, Sâmiha Ayverdi” kitabı 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlarından, 'Bir Hayat Bir Lûgat, İlhan Ayverdi” kitabı ise 2006 yılında Kubbealtı Neşriyat tarafından basılmıştır. Yirmiye yakın mühim şahsiyet ile yaptığı sohbetleri topladığı 'Hasbihaller” adlı kitabı gene Kubbealtı Neşriyat tarafından 2006 yılında yayınlanmış bulunmaktadır.
Evli ve üç çocuk sahibi olan Zeynep Uluant'ın bir de torunu vardır.


Zeynep Uluant bu kitaplar tavsiye ediyor

Doğduğum evde yazmak ve okumak hayatın bir parçası olduğu için bu alışkanlık bende tabii olarak gelişti. En büyük zevklerimden biri okumak olunca onun arkasından yazmak geldi. Babam hayatını yazarak kazanırken annem de ev mesuliyetlerinden arta kalan zamanlarda yazıyordu. Fakat ortak noktamız bir mesaj vermek için yazmak oldu, sanat her zaman ikinci planda kaldı. 1975 de torunu Sinan Uluant ile evlendiğim mütefekkir- yazar Sâmiha Ayverdi de kalemini inancının emrine vermişti fakat aynı zamanda doğuştan sanatkârdı. Böylelikle ben hem baba hem de eşim tarafından yoğun bir edebiyat ve kültür hayatının içine girmiş oldum.
Onbeş yaşındayken bir olaya içerleyerek babamın daktilosunda yazdığım kompozisyonu hâlâ saklıyorum. Lisedeyken de sınıftaki hikaye yarışmasında birincilik kazanmıştım. Okul gazetesinde de birkaç yazım çıkmıştı. Sistematik olarak yazmaya 1995 yılında başladığımı söyleyebilirim. Fakat gene de yazma faaliyetimi annelik ve ev sorumluluklarımın önüne geçirmemeye gayret ediyorum. Zira bence bir kadının en mukaddes vazifesi budur ve bu yüzden bâzı alanlarda geri planda kalmasına sebep olmuştur.


22 TL
4.5 TL
25 TL
13.5 TL
0 TL