Ahmet Say

Matematik öğretmeni Fazıl Say ile felsefe öğretmeni Nüzhet Say'ın oğlu olan Ahmet Say, 1935'te İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta özel derslerle piyanoya başladı. 1946'da Ferdi Statzer'in isteği üzerine İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Demirhan Altuğ'un teori ve solfej, Verda Ün'ün piyano, Raşid Abed'in armoni öğrencisi oldu. 1950'de konservatuardan ayrıldı; liseden sonra Almanya'da basın-yayın öğrenimi yaptı (1954-1960). Bu yıllarda müzikolog Kurt Köhler'in özendirmesiyle müzikbilime ilgi gösterdi. Yurda dönünce Bingöl'de öğretmen, halk eğitimcisi ve amatör folklorcu olarak çalıştı. Türkü, ağıt, masal ve destanlar derledi; çocuk ve gençlik koroları kurdu (1960-1964). İzlenimlerini edebiyat alanında değerlendirdi, roman ve öyküleriyle ödüller aldı: TRT Öykü Yarışması, Sabahattin Ali Öykü Ödülü, Milliyet Roman Yarışması, Antalya Film Festivali Öykü Yarışması. 1964'te Ankara'ya yerleşerek gazete ve dergilerde çalıştı, 1977-1983 yılları arasında aylık edebiyat dergisi Türkiye Yazıları'nı çıkardı. 1984'ten başlayarak müzik eğitimciliği, müzik eleştirmenliği ve müzik yayımcılığına yöneldi. 1985'te kurduğu Müzik Ansiklopedisi Yayınları'nı yöneten Ahmet Say'ın uluslararası ve ulusal düzeyde yapılan müzik toplantılarında sunduğu bildiriler yankı uyandırmış, dergi ve gazetelerde yüzlerce müzik eleştirisi yayımlamıştır.

KİTAPLARI
Edebiyat:
Güneşin Savrulduğu Yerden (Bingöl Hikâyeleri), 4. basım: Evrensel Basım Yayın, 2007
Kocakurt (roman), 3. basım: Evrensel Basım Yayın, 2007
İpek Halıya Ters Binen Kedi, (epik hikâye), 2. basım: Evrensel Basım Yayın (2007)
Müzik:
Müzik Öğretimi, 4. basım: Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2006)
Müzik Tarihi, 6. basım: Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2006)
Müziğin Kitabı, 4. basım: Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2009)
Müzik Sözlüğü, 3. basım: Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2009)
Müzik Ansiklopedisi (3 cilt, 2100 sayfa), Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2005)
Müzik Yazıları, Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2007)
Mozart (derleme), Evrensel Basım Yayın (2007)
Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır, Evrensel Basım Yayın (2008)

Yazarın yaşam öyküsü için tıklayınız