Dücane Cündioğlu

21 Ocak 1962'de İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. 2 Nisan 1980'de başladığı yazı hayatına çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayımlamak suretiyle devam etti. 1981'de Kur'an ilimlerini temel uğraş olanı olarak seçti. Yorumbilim'in (İlm-i Tefsir) yanısıra uzun yıllar Tarih, Dilbilim (İlm-i Belağat), Düşüncebilim (İlm-i Mantık) ve Felsefe dersleri verdi. Şubat 1998'ten itibaren Yeni Şafak gazetesinde köşeyazarlığı yapmakta olan Cündioğlu, geleneksel ilimlere hayatiyet kazandırmak amacıyla klasik mantık, psikoloji, kelâm ve felsefe metinlerinin neşir hazırlıklarıyla meşgul olmaktadır.
1993'te Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili: Kur'an-ı Kerim ve Mealini hazırlayıp notlandıran yazarın 1995'ten itibaren yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır:
Başörtü Risalesi (1995);
Kur'an'ı Anlamanın Anlamı (1995);
Anlamın Buharlaşması ve Kur'an (1995);
Sözün Özü: Kelâm-ı İlahî'nin Tabiatına Dâir (1996);
Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre: Anlamın Tarihi (1997);
Türkçe Kur'an ve Cumhuriyet İdeolojisi (1998);
Kur'an, Dil ve Siyaset Üzerine Söyleşiler (1998);
[Kur'an ve Dile Dair (2005); Tarih ve Siyasete Dair (2005)];
Kur'an Çevirilerinin Dünyası (1999);
Bir Siyasî Proje Olarak Türkçe İbadet (1999);
Hakikat ve Hurafe (1999);
Bir Kur'an Şâiri: Mehmed Âkif ve Kur'an Meâli (2000);
Cenab-ı Aşka Dair (2004);
PhiloSophiaLoren (2004);
Arasokakların Tarihi: Hatıralar ve Hatıratlar (2004);
Keşf-i Kadim: İmam Gazâlî'ye Dair (2004);
Felsefe'nin Türkçesi: Cumhuriyet-Felsefe-Eleştiri (2004);
Düşünce Düşlenir (2005);
Akif'e Dair (2005), Mehmed Akif'in Kur'an Tercümeleri (2005);
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Din ve Siyaset (2005).

Yazarın yaşam öyküsü için tıklayınız