Fethullah Gülen

(1938 - ): Yazar, şair, hatip. Erzurum'un Pasinler ilçesi Korucuk köyünde doğdu. Küçük yaşta hâfızlığını tamamladı. Erzurum'un tanınmış âlimlerinden dinî dersler aldı. Edirne, Kırklareli ve İzmir'de imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra hakkında kovuşturma açıldı. Affa uğramasının ardından Edremit, Manisa ve Bornova'da vaizlik etti. 12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra vazifesine ara verdi. 1989'da fahrî vaizliğe başladı. 28 Şubat 1997 örtülü müdahalesinden sonra tedavi için gittiği ABD'den dönmedi.
Fethullah Gülen, Zaman gazetesinin ve Samanyolu televizyonunun kuruluşuna öncülük etti. Değişik ülkelerde ve Türk dünyasında 200'den fazla eğitim kurumu açılmasını sağladı.
Dinî hitabet sahasında dikkati çeken Gülen'in çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda makalesi yayınlandı.
Şiirleri: Kırık Mızrap (2 cilt, 1994; tek cilt, 2004). Denemeleri ve sohbetleri: Çağ ve Nesil (1982), Asrın Getirdiği Tereddütler (3 cilt, 1983-1993), Ölçü veya Yoldaki Işıklar (4 cilt, 1985-1992), Renkler Kuşağında Hakikat Tomurcukları (2 cilt, 1985-1991), Buhranlar Anaforunda İnsan (1986), Sonsuz Nur (3 cilt, 1993-1994), İnancın Gölgesinde (2 cilt, 1992), Ölüm Ötesi Hayat (1987), Yitirilmiş Cennete Doğru (1988), Dua Mecmuası (1988), Fatiha Üzerine Mülahazalar (1989), Hüzmeler ve İktibaslar (1990), Zamanın Altın Dilimi (1991), Günler ve Baharı Soluklarken (1993), Kalbin Zümrüt Tepelerinde (2 cilt, 1994, 2001), Fasıldan Fasıla (2 cilt, 1995), Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader (1995), Pirizma (3 cilt, 1995-1999), Yeşeren Düşünceler (1996), Rulumuzun Abidesini Dikerken (1996), İ'lâ-yı Kelimetullah veya Cihad (1996), Kalbin Zümrüt Tepeleri 2 (2001), Çekirdekten Sınara (2002). Araştırması: Tekellüm (Arapça ders kitabı, 5 cilt, 1984-1992). Hatıraları: Küçük Dünyam (1996).
Röportajları: Eyüp Can (1996), Nevval Sevindi (1997), İsmail Ünal (2001) ve Nuriye Akman (2004) Fethullah Gülen'le röportajlarını kitaplaştırdılar.

Yazarın yaşam öyküsü için tıklayınız