Kltr TV | Sezai Karakoç | Yazar Hakknda

Sezai Karakoç

(22 Ocak 1933 - ): Şair, yazar. Diyarbakır-Ergani'de doğdu. Maraş Ortaokulu'nu, Gaziantep Lisesi'ni (parasız yatılı) (1950), A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi (1954). Maliye Bakanlığında mülkiye müfettiş muavinliği (1956-1959), Gelirler Genel Müdürlüğü kontrolörlüğü (1959-1965) görevlerinde bulundu. 1965'te resmî görevinden ayrılıp fikrî ve edebî faaliyet gösterdi. 1971-1974 arasında aynı bakanlıkta yeniden görev aldı. Uzun süre aralıklarla Diriliş dergisini çıkardı. (Kuruluşu: 1960. 1966-1967: 12 sayı; 1969-1971: 16 sayı; Eylül 1974-Şubat 1976: 18 sayı; Mayıs 1976-Ağustos 1978: Gazete boyunda 60 sayı. Ekim 1979'dan sonra aralıklarla. 1988'den sonra haftalık dergi olarak aralıklarla çıktı.) 1975 Diriliş Yayınlarını, 1990'da Diriliş Partisi'ni kurdu ve partinin genel başkanlığını yaptı. Parti 1997'de kapandı.
Karakoç'un şiirleri önce Hisar (1951-1954), Mülkiye (1953-1954), İstanbul (1953-1955), Şiir Sanatı (Kendisi çıkardı, 1955), Pazar Postası (1957-1958), Soyut (1965) dergilerinde yayınlandı. Yeni İstanbul (1964), Babıâlide Sabah (1967-1968), Millî Gazete (1974) gazetelerinde günlük köşe yazıları yazdı. Pazar Postası, Yeni İstiklâl (1961-1964) ve Büylük Doğu'da (1964-1967) denemeleri ve tenkitleri çıktı.
Sezai Karakoç güçlü bir şair ve güçlü bir fikir adamıdır. İkinci Yeni şairleri içinde ayrı bir yeri vardır. İslâmî-millî hassasiyetle yazmış, fikirlerini, zamanın süzgecinden geçirmiştir. "Diriliş Ekolü"nün temsilcisi sayılır:
"Karakoç, şiir üslûbu bakımından az çok ikinci yeniye yakın sayılsa da şiirinde işlediği temalar, inandığı değerler bakımından şiirimizde yeni ve değişik bir sestir. İslâmî düşünceyi modern şiirdeki gerçeküstücülükle bağdaştırmakta, mitsizimden yararlanmakta, çarpıcı benzetme ve sembollerle, denenmemiş bağımsız yazılar yazmaktadır." (İlham Geçer, Cumhuriyet Devrinde Türk Şiiri, 1987, s. 419)
Şiirleri: Körfez (1959), Şahdamar (1962), Hızır'la Kırk Saat (1967), Sesler (1968), Taha'nın Kitabı (1968), Gül Muştusu (1969). 1974'ten sonra şiir kitaplarını yeni bir düzen ile şu isimlerle çıkardı: Şiirler-I-Hızır'la Kırk Saat (1974), Şiirler-II-Taha'nın Kitabı (1974), Şiirler-III-Körfez-Şahdamar-Sesler (1974), Şiirler-IV-Zamana Adanmış Sözler (1975), Şiirler-V-Âyinler, 1977), Şiirler-VI-Leylâ ile Mecnun (1980), Şiirler VII-Ateş Dansı (1987), Şiirler VIII-Alın Yazısı (1989), Şiirleri XI-Mona Roza (1998), Gün Doğarken (Bütün şiirleri, (2000). Hikâyeleri: Hikâyeler 1: Meydan Ortaya Çıktığında (1978), Hikâyeler 2: Portreler (1982). Oyunları: Piyesler I (1982). İncelemeleri: Yunus Emre (1965), Mehmet Âkif (1968), Mevlâna (1996). Denemeleri: Edebiyat Yazıları I: Medeniyetin Rüyası, Rüyanın Medeniyeti Şiir (1982), Edebiyat Yazıları II: Dişimizin Zarı (1986), Edebiyat Yazıları III: Eğik Ehramlar (1996). Düşünce: İslâmın Dirilişi (1967), İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü (1967), Dirilişin Çevresinde (1967), İslâm (1967), Kıyâmet Aşısı (1968), Mağara ve Işık (1967), Allah'a İnanmak ve İnsanlık (1970), Ölümden Sonra Kalkış (1970), Ruhun Dirilişi (Mağara ve Işık, Allah'a İnanmak ve İnsanlık, Ölümden Sonra Kalkış birlikte, 1974), Çağ ve İlham-I, II, III (1974, 1977, 1980), Diriliş Neslinin Amentüsü (1976), Yitik Cennet (1976), İnsanlığın Dirilişi (1977), Gündönümü (1977), Makamda (1980), Diriliş Muştusu (1980), Çağ ve İlham IV (1986), Gün Saati (1986), Düşünceler I (1986), Fizik Ötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I, II, III (1995), Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I, II (1996), Unutuş ve Hatırlayış (1996), Varolma Savaşı (1997), Düşünceler II: Kurumlar (1997). Günlük yazıları: Farklar (1967), Sütun I, II (1969), Sur (1975). Röportajı: Tarihin Yol Ağzında (1996). Şiir tercümeleri: Üç Kaside (1967; genişletilmiş yayını: İslâmın Şiir Anıtlarından, 1976), Batı Şiirinden (1976), Batı Düşüncesinden (1997).
Sezaî Karakoç'un hayatını, şiirleri, yazılarını ve fikir adamlığını konu alan kitaplar yazılmıştır: Şakir Diclehan, Sanat ve Düşünce Dünyası İçinde Sezaî Karakoç (1980), Ebubekir Eroğlu, Sezaî Karakoç'un Şiiri (1981), Turan Karataş, Doğanın Yedinci Oğlu Sezai Karakoç (1998).
Dergilerde özel sayılar: Yedi İklim (Eylül 2000) ve Hece (Ocak 2003).

Yazarn yaam yks iin tklaynz