Kltr TV | Lütfü Şehsuvaroğlu | Yazar Hakknda

Lütfü Şehsuvaroğlu

1957 yılında Erzincan'da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında Genç Arkadaş, Hasret, Nizam-ı Alem ve Divan Edebiyat dergilerini çıkardı. Bu dergiler yanında Hergün gazetesinde yazdı. 12 Eylül ara kesitinden sonra Millet gazetesinde Hayatın İçinden başlığı altında sayfa yöneticiliği ve köşe yazarlığı haftalık Yeni Düşünce gazetesinde genel yayın yönetmenliği ve başyazarlık yaptı. Ayyıldız, Yeniçağ, Son Çağrı, Gündüz, Yeni Hafta gazetelerinde günlük yazıları, başka bazı gazete ve dergilerde de yazıları ve şiirleri yayınlanmış olan Şehsuvaroğlu, Türkiye Yazarlar Birliğinde sırasıyla genel sekreterlik, genel başkan yardımcılığı ve genel başkanlık görevlerinde bulundu. Türk Dünyası şiir şölenleri tertip etti. ILESAM, GESAM üyesi de olan Şehsuvaroğlu, hâlen Avrasya Yazarlar Birliği genel başkan yardımcılığını yürütmektedir. Kamudaki çalışma hayatına şeker şirketinde başlayan Şehsuvaroğlu, daha sonra Sincan belediye başkan yardımcılığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi başkanlığı, bakanlık müşavirliği görevlerini yürüttü. Ulusal ve uluslararası pek çok sempozyumda çeşitli konularda tebliğ sunmuştur. Bugüne kadar yayınlanmış başlıca eserleri şunlardır: Esir Türkler (1977), Kafes (roman, 1983), Eylül Seneleri (þiir, 1985), Avrupa Topluluğu Karşısında Türkiye (doktora tezi, 1991), Münzevi Pürtelaş (şiir, 1993), Su Barışı - Türkiye-Ortadoğu Su Politikaları (1997), Millî Sivil Stratejik Konsept (1998, Türkiye Yazarlar Birliği fikir ödülü), Toprak-Su Muhafaza Sistemleri - Strateji-Yönetim - Eylem Planı (2000), Nurettin Topçu (2002), Mehmet Akif (2003), Necip Fazıl (2003), Namık Kemal (2003), Ziya Gökalp (2004), 2024 (roman, 2007).

Yazarn yaam yks iin tklaynz