Necmeddin Şahiner

Necmeddin Şahiner, 8 Ekim 1943 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini, memleketi Gaziantep'te tamamladı.1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 1967 yılında çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan araştırmalarıyla yazı hayatına atıldı. Bunlardan İttihad, Yeni Asya ve Zaman gazetelerinde yayınlandıðı Bediüzzaman Said Nursi'yle ilgili araştırmalarıyla dikkatleri üzerine çekti ve bu husustaki çalışmalarıyla tanındı.
Eserleri: Nur Çocuklar Avrupayı Titreten Musikî Mehter Bin Yıldır Yaşayanlar Edebî Sanatlar Gençliðin El Kitabı Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursi'yi Anlatıyor (4 Cilt) Nurculuk Bediüzzaman Said Nursi'nin Hapishane Mektupları Nurs Yolu (3 Cilt) Cemil Meriç'le Nur Sohbetleri Belgelerle Bediüzzaman'ın Kabir Olayı Resimlerle Bediüzzaman Said Nursi

Yazarın yaşam öyküsü için tıklayınız