Alphonse Daudet

(13 Mayıs 1840 - 16 Aralık 1897): Fransız yazar. Nimes'te doğdu. Düzenli bir eğitim görmedi. Bir süre Alois Kolejinde öğretmenlik yaptıktan sonra Paris'e gitti. 1866'da yayınladığı Lettres de mon Moulin (Değirmenden Mektuplar) adlı hikâye kitabıyla büyük ün kazandı. Kuruluşunda Goncourt Akademisine üye oldu. 13 yıl hastalık çektikten sonra Paris'te öldü.
Daudet, naturalist anlayış çerçevesinde eserlerinde tasvirî anlatıma önem verdi. İyimser ve canlı bir üslûp kullandı.
Dilimize çevrilen başlıca eserleri: Sapho (Reşad Nedim, 1919), Niçin Beni Aldattın (Mebrure Hurşit "Mebrure Sami Koray"), Şehirli, Değirmenimden Mektuplar (Sabri Esat Siyavuşgil), Altın Beyinli Adam, Pazartesi Hikâyeleri (S. E. Siyavuşgil, 1962), Jack (Halit Fahri Ozansoy, 1948), Taraskon'lu Tartaren (Ali Kâmi Akyüz).

Yazarın yaşam öyküsü için tıklayınız