Necati Polat

Doğumu: 27 Haziran 1963, Elazığ
İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı (1979). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1985). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ODTÜ'de master programlarını tamamladı (1986-88). Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî İlimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde anayasa hukuku araştırma görev-lisi oldu (1986). İngiltere London School of Economies and Political Services'de doktora çalışmalarını tamamladı. Halen ODTÜ'de öğretim üyesidir. Edebiyat çalışmalarına öğrencilik yıllarında başla-dı. Elazığ'da Sıla (3 sayı), İstanbul'da Tin Yazıtları der-gilerini çıkardı. Tin Yazıtları'nın çıkan tek sayısı sıkı-yönetimce toplatıldı (1981). Azmi Yırcalı, A. Ulvi Seliçi isimleriyle eleştiri yazıları yazdı. Yeni Devir gazete-sinde edebiyat ve sinema (1879-81), Zaman gazetesinde kültür-sanat, politika, magazin yazıları (1986-87) yazdı. 1984'te Millî Gazete kültür-sanat sayfasını yönetti. Şiirleri ağırlıklı olarak Aylık Dergi' de olmak üzere Gergedan, Argos, Defter, Albatros dergilerinde yayım-landı.
Eserleri
Şiir: Kalender (1987), İyilik (1989)

Yazarın yaşam öyküsü için tıklayınız