Necib Mahfuz

(1912 - ): Mısırlı romancı. Kahire'de doğdu. Kahire'nin sosyal hayatından kesitler veren hikâye ve romanlar yazdı. Hanü'l-Halîlî (1941) bu türdedir. Beyne'l-Kasreyh (1956), Kasü'ş-Şevk (1957), Es-Sükkeriyye (1958) romanları Kahire'li zengin bir ailenin yaşayışındaki köklü değişiklikleri verir. Bu eserlerden sonra El-Liss ve'l-Kitab (1961), Evlad Haratina (1963), Es-Sâil (1965), Miramar (1967) romanlarını yayınladı. 1988'de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı.
Bazı eserleri dilimize de çevrilmiştir.

Yazarın yaşam öyküsü için tıklayınız