Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler (Ciltli)

Tükendi
Denis Diderot (1713- 1784): Etkisi kendi çağının sınırlarını çok aşan dev eser Ansiklopedi'nin yayıncısı olan Diderot, Filozofça Düşünceler; Körler Üstüne Mektup; Sağır ve Dilsizler Üstüne Mektup ve Dram Sanatı Üzerine Konuşma gibi metinleriyle de derin izler bırakmış üretken bir yazar, Aydınlanma devrinin en önde gelen filozoflarından biridir. Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, bir anlamda insan hakkında aykırı düşüncelerin bir yansımasıdır. Çünkü ünlü Fransız tiyatro adamı Louis Jouvet'nin belirttiği gibi: "İkilik, ikileşme, insanın kendisini aynı zamanda hem başkaları yerinde, hem de kendi kendisi olarak hissetmesi, yalnız komedyene vergi bir ayrıcalık değildir; herkes yapar bu işi." Ama Diderot salt bu fikirle yetinmez; itibarlı bir toplumsal konum kazandırmak istediği aktörün ve genelde sanatın toplumla ilişkisine, ustası olduğu diyalog türü içinde cevaplar arar. Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, insan varlığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsemesiyle başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin, diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi; zekâ ve anlama kudretini o eserler nispetinde artırması, canlandırması yeniden yaratmasıdır. İşte tercüme faaliyetini, biz bu bakımdan ehemmiyetli ve medeniyet dâvamız için müessir bellemekteyiz. Zekâsının her cephesini bu türlü eserlerin her türlüsüne tevcih edebilmiş milletlerde düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyat, bütün kütlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir tesire sahiptir. Bu tesirdeki fert ve cemiyet ittisali, zamanda ve mekânda bütün hudutları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi milletin kütüphanesi bu yönden zenginse o millet, medeniyet âleminde daha yüksek bir idrak seviyesinde demektir. Bu itibarla tercüme hareketini sistemli ve dikkatli bir surette idare etmektir, Türk irfanının en önemli bir cephesini kuvvetlendirmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektedir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk münevverlerine şükranla duyguluyum. Onların himmetleri ile beş sene içinde, hiç değilse, devlet eli ile yüz ciltlik, hususi teşebbüslerin gayreti ve gene devletin yardımı ile, onun dört beş misli fazla olmak üzere zengin bir tercüme kütüphanemiz olacaktır. Bilhassa Türk dilinin, bu emeklerden elde edeceği büyük faydayı düşünüp de şimdiden tercüme faaaliyetine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okuru için mümkün olamayacaktır. Hasan Ali Yücel
Kategori Tiyatro
Cilt Türü Ciltli Şömiz Kapak
Basım Tarihi: Temmuz 2007
Basım Yeri: İstanbul
Baskı Sayısı 1
Ebat:
Dil: Türkçe
Kâğıt Türü: 2. Hamur
Sayfa Sayısı: 88
ISBN: 9789944881197
Denis Diderot

(1713 - 1784): Fransız düşünür ve yazarı. Cizvitler Kolejine (Langers) ve Horcourt Kolejine (Paris) devam etti. Felsefeyle, matematikle, anatomi gibi ilim dallarıyla uğraştı. Tiyatro, resim ve edebiyat alanında tenkitler yazdı. 1746'da yayımlanan Pensées Philisophiques (Felsefî Düşünceler) adlı kitabı ile hükûmet ve dinî çevrelerle karşı karşıya geldi. Diderot, Fransız Devrimi'ne yol açan çalışmalardan Enychopédie (Ansiklopedi)'ye çeşitli konularda birçok madde yazdı (1750-1772). II. Katerina'nın çağrısına uyarak Rusya'ya gitti (1773) ve yedi ay Rus Sarayında kaldı. Rusya'da birçok alanda ıslâhat yapılmasına yardımcı oldu. Diderot, Tiyatro alanında yenilikler getirdi. Gerçeği ve sosyal meseleleri sahneye soktu. Edebiyatta, resim ve heykel sanatının edebiyatla ilişkisi üzerinde durdu. 19. yüzyıl edebiyatçıları üzerinde büyük etki gösteren Diderot, maddeci bir düşünür olarak idealizme karşı çıkmıştır.

Kullanıcı Yorumları

Henüz hiç yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız!

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız.

Yazarın / Kategorinin Kitapları