Hüsn ü Aşk

Tükendi
Şeyh Galib (1757-1799): Sadece 23 yaşında "tertib ettiği" Dîvan'ının (1780) yanı sıra iki yıl sonra yazdığı Hüsn ü Aşk (İyilik ve Aşk) adlı mesnevisiyle de Dîvan Edebiyatı'nın son büyük ustası olarak adlandırılan 18. yüzyıl şairidir. Galib'in, yaklaşımıyla Dîvan Edebiyatı'nın daralan ufkunu açtığı kabul edilen Hüsn ü Aşk'ı, Gölpınarlı'nın çeviri, günümüz diline aktarım, açımlama ve Galib'in el yazısı ile zenginleştirdiği çalışmasının (1968) ilk yayımlanışından 38 yıl sonra, Galib'in doğumunun 250. Yılı arifesinde nihayet yeniden okur önünde.

Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982); 20. yüzyılda ülkemizin yetiştirdiği en önemli edebiyat tarihçilerinden ve (şarkiyat) doğubilimcilerindendir. Hasan Âli Yücel'in Bakanlık Klasiklerinden 1980'lere, dîvan, tasavvuf ve halk edebiyatımızdan ve Farsçadan yaptığı temel yapıt çevirileri ve incelemeleriyle de kültür hayatımızda unutulmaz bir iz bırakan Gölpınarlı'nın sayısız eseri arasında, Mevlâna Külliyatı, Fuzulî, Nedim ve Yunus Emre dîvanları da vardır.

Kategori Şiir
Cilt Türü Karton Kapak
Basım Tarihi: Mayıs 2006
Basım Yeri: İstanbul
Baskı Sayısı 1
Ebat:
Dil: Türkçe
Kâğıt Türü: 2. Hamur
Sayfa Sayısı: 464
ISBN: 978975458750
Şeyh Galip

(1757 - 3 Ocak 1799): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Mevlevî çevrelerinde özel dersler alarak yetişti. Divan-ı Hümâyun Kalemine memur oldu. Mevlevî tarikatına girdi. Konya ve İstanbul'da üç yıl çile doldurdu (1784-1787). 1791'de Galata Mevlevihânesine şeyh oldu. İstanbul'da öldü. Dergâhında medfundur.

Önce Es'ad, sonra Galib mahlasıyla yazdığı şiirlerini bir araya getirerek henüz 24 yaşında Divan tertip etmiştir (1780). İki yıl sonra da Türk edebiyatının şaheserlerinden sayılan Hüsn ü Aşk'ı yazdı. Hüsn-ü Aşk'ı altı ay gibi kısa bir zamanda tamamlamıştır. Mevlâna'nın Mesnevî'sinden hareket etmiş ancak tasavvufî aşkın güçlükleri üzerinde durmuştur. Eserin sonlarına doğru Mevlâna'dan geniş ölçüde faydalandığını belirten ifade kullanmış ve: "Esrarımı Mesnevî'den aldım; çaldımsa da mîri malı çaldım." demiştir. Hüsn ü Aşk'ta hikâye ile kaynaştırılmış dört de müstakil tardiye vardır.

Şeyh Galib Divan Edebiyatının son büyük şairi kabul edilir. İcat ettiği imajlarla monotonluğa düşen klasik Türk şiirine yeni ufuklar açmıştır. Bununla beraber sepk-i Hindî ve tasavvufun etkisiyle, hayaller mücerret mefhumlarla birleştirildiği için Şeyh Galib'in şiirleri güç anlaşılır.

Eserleri: Divan (Abdülbaki Gölpınarlı, Şeyh Galib Divanı'ndan Seçmeler'i yayınladı, 1971), Hüsn ü Aşk (A. Gölpınarlı, 1968; Hüseyin Ayan-Orhan Okay, 1975; Muhsin Kalkışım, 1994), Şerh-i Cezire-i Mesnevî (Yusuf Sineçâk'ın Mesnevî'sinden yüzer beyit seçerek düzenledi), Es-Sohbetü's-Sûfiye (Kûsec Ahmed Dede'nin Er-Risaletü'l-Behiye adlı eserinin şerhi. Arapçadır. Ahmed Remzi Akyürek Türkçeye çevirdi. İbrahim Kutluk yayınladı, 1948). Mevlevî şairlerine dair yazmaya başladığı tezkiresini yakın arkadaşı Esrar Dede'ye vermiş ve o tamamlamıştır. Eser, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviye adıyla anılır.

Naci Okçu'nun yayını: Şeyh Galib, Hayatı Edebî Kişiliği, Eserleri, Şiirlerinin Umumî Tahlilî ve Divanının Tenkitli Metni (2 cilt, 1993).

Kullanıcı Yorumları

Henüz hiç yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız!

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız.

Yazarın / Kategorinin Kitapları