Sergüzeşt

Tükendi
Samipaşazade Sezai’nin ilk romanı olan Sergüzeşt, aynı zamanda en önemli eseri olma özelliğine de sahiptir. Samipaşazade, kendisine büyük ün sağlayan bu romanında Türk edebiyatında romantizmden gerçekliğe geçişin başarılı bir örneğini sunar. Hacimce küçük ancak işlediği konu itibarı ve esaret gibi hassas bir kavrama getirdiği gerçekçi yorumuyla Türk klasikleri arasına giren Sergüzeşt, hem yazıldığı 1880’li yılların Osmanlı şehir hayatı hakkında okuyucuya ipuçları sunmakta, hem de Türk edebiyatında yeni başlayan roman geleneğinin başlangıcına dair fikir vermektedir.
Kategori 100 Temel Eser Ortaöğretim
Cilt Türü Karton Kapak
Ebat:
Dil: Türkçe
Kâğıt Türü: -
ISBN: 975-381-768-1
Samipaşazade Sezai

(1860 - 26 Nisan 1936): Yazar. İstanbul'da doğdu. Maarif nazırlarından Abdurrahman Sami Paşa'nın oğludur. Abdurrahman Sami Paşa ile Hamdullah Suphi Tanrıöver'in babası Abdüllatif Subhi Paşa kardeştir. Babasının Aksaray Taşkasap'taki konağı dönemin edebiyatçılarının uğrağı idi. Samipaşazâde Sezaî, evde özel dersler alarak yetişti. Evkaf Kaleminde memur oldu (1880). Londra elçiliğinde ikinci kâtiplik yaptı (1881-1885). 1986'da Viyana Elçiliği ikinci kâtipliğini kabul etmedi ve kışı Paris'te geçirdi. 1986-1901 arasında Hariciye Nezareti İstişare Odası muavinliği yaptı. 1901'de Jön Türklere katılmak için Paris'e kaçtı. İttihat ve Terakkî Cemiyetinin gazetesi olan Şûrâ-yı Ümmet'te yazdı. Daha sonra Paris'te geçirdiği yedi yılı '1901'den İtibaren Paris'te Geçen Seneler”, Paris Hatıratından” ve 'Paris'te Yedi Sene” başlıkları altında yayınlayacaktır. 1908'de İstanbul'a geldi. 1909-1921 yılları arasında Madrid elçisi idi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İsviçre'de yaşadı. 1921'de elçilikten azledilince yurda döndü. Bundan sonra günlerini yazarak geçirdi. 1927'de 'Hidemât-ı Vataniye” tertibinden maaş bağlandı. İstanbul'da öldü. Küçüksu Mezarlığında gömülüdür.

Tanzimat dönemi yazarlarındandır. Sohbet, makale, piyes, hikâye ve roman türünde eserler verdi. Fransız yazar A. Daudet'nin tesirindedir. Tek romanı Sergüzeşt'le ünlendi. Sergüzeşt, edebiyatımızda romantizmden gerçekliğe geçişin başarılı örneği sayılır. Hikâye ve romanlarında halktan seçilmiş kahramanları, kendi dilleri, çevreleri ve günlük hayatları ile başarılı şekilde anlatmıştır. Yazar 1934 - 1935'te Konak adlı bir romana başlamış ancak 32 sayfa yazabilmiştir.

Hikâyeleri: Küçük Şeyler (1892), Romanı: Sergüzeşt (1889). Oyunu: Şîr (1887). Sohbetleri-hatıraları-mektupları: Rumûzü'l-Edeb (Sohbet, hatıra, tenkit yazıları, 1900), İclâl (Mektuplar, sohbetler, 1923).

Zeynep Kerman, yazarın hikâye, mektup, hâtıra ve makalelerini yayınladı (1981; Bütün Eserleri başlığı altında bütün eserlerini 3 cilt olarak Zeynep Kerman yayına hazırladı, 2003: 1. ciltte romanları, hikâyeleri, trajedileri; 2. ciltte: 'Edebî Makaleler ve Takrizler”, ' Hatıra ve Gezi Yazıları”, 'Mektuplar”, 'Anketler”; 3. ciltte: Siyasî ve sosyal alanda yazdığı 178 makalesi)

Kullanıcı Yorumları

Henüz hiç yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız!

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız.

Yazarın / Kategorinin Kitapları