Candan Cana Mevlana Celaleddin Rumi`den Seçme Rübailer

Tükendi
Tasavvuf felsefesinin en önemli isimlerinden Mevlana'nın rübailerinin yer aldığı Candan Cana adlı bu eseri siz değerli sanatseverlerle buluşturmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Hakkındaki pek çok kaynakta belirtildiği gibi Mevlana, ne sadece bir düşünür, ne de sadece bir şair... Şiiriyle, sanatıyla, düşünce ve fikirleriyle coşkun bir sufi olan Mevlana, Tanrı'yı bulma yolunda aşkı kendisine kılavuz yapmıştır. Mevlana'nın aşkı bütün evrende, bütün varlıklarda bulunmaktadır. Görünen nesnelerden yola çıkarak görünmeyene, tanrısal olana varmayı amaçlar. Mevlana'ya göre dünyanın geçici, aldatıcı zevklerinden, hırstan, kötülük, yalan ve ikiyüzlülükten arınıp gerçek güzelliği bulmaya özlem duyanlar, insan ve Tanrı sevgisiyle sonsuz mutluluğa erişeceklerdir...
Kategori Şiir
Tasavvuf-Tarikatlar
Cilt Türü Ciltli Şömiz Kapak
Basım Tarihi: 1999
Basım Yeri: İstanbul
Baskı Sayısı 1
Ebat:
Dil: Türkçe
Kâğıt Türü: Kuşe
Sayfa Sayısı: 175
ISBN: 9789754581461
Mevlâna Celâleddin Rumî

(1207 - 17 Aralık 1273): Şair, düşünür. Belh'te doğdu. Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'in oğludur. Ailesi ile birlikte Hicaz, Şam yoluyla Anadolu'ya geldi. 1228'de Konya'ya yerleştiler. Babası Bahaeddin Veled vaazlar veriyordu. Onun 1231'de ölümü üzerine Celâleddin Rûmî vaaz vermeye aşladı. Bu sırada Konya'ya gelen Tirmizli Seyyid Burhaneddin Muhakkik'in müridi oldu. 1244'de Konya'ya uğrayan derviş Tebrizli Şems ile tanışması hayatının akışını değiştirdi.

Medresedeki derslerini ihmal etmesi ve diğer insanlarla görüşmemesi sebebiyle hoşnutsuzluk duyanlar 1247'de Şems'i tehditle Konya'dan uzaklaştırdılar. Mevlâna bu ayrılıktan çok etkilendi; ve kimseyle görüşmedi. Bunun üzerine dostları, Sultan Veled'i Şam'a gönderip Şems'i geri çağırdılar. Mevlâna, Şems'i evlatlığı Kimya ile evlendirdi. Bazı dedikodular yüzünden Şems öldürüldü. Çok üzülen Mevlâna duygulu gazellerle acılarını dile getirdi. Daha sonra Selâhaddin Zerkub ve Çelebi Hüsameddin ile dostluk kurdu. Mesnevî, Hüsameddin'in gayreti ile yazıya geçirildi. Mevlâna, Konya'da öldü. Mevlevîler Mevlâna'nın öldüğü güne Şeb-i Arûs (Allah'a kavuşma gecesi) derler.

Mevlâna dünya edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Tasavvuf düşüncesini halk zevkine uygun şekilde, hikâyeler yardımıyla anlattı. Çağının geleneğine uyarak Farsça söylediği şiirlerinde ilahî aşkı terennüm etti, insanlara nasihat verdi.

Eserleri: Divan-ı Kebîr (7 cilt. Abdülbaki Gölpınarlı Türkçeye çevirdi), Mesnevî (25.618 beyit. 6 cilt. Gölpınarlı çevirdi), Fihi mâ fih (70'den fazla sohbet. Meliha Ülker Tarıkahya ile Gölpınarlı'nın çevirileri), Mektûbât (Feridun Nafiz Uzluk, 1937; A. Gölpınarlı, 1963), Mecâlis-i Seb'a (N. Uzluk tercüme etti, 1937).

Mevlâna'nın bütün eserlerini Şefik Can (Bk.) çevirmiştir.

Prof. Dr. Sadettin Kocatürk'ün çalışması: Mevlâna-Divan-ı Kebir Üzerine İncelemeler (2003).

Kullanıcı Yorumları

Henüz hiç yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız!

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız.