Divan-ı Kebir (8 Cilt Takım, Ciltli)

Tükendi
Set İçeriği Dîvân-ı Kebîr Cilt 1 İçindekiler

Sunuş

Giriş

Mevlana'nın Soyu

Mevlana'nın Doğumu, Tahsil ve Sülük Devresi

Mevlana'nın Cezbe ve Sükun Devresi

Mevlana'nın Sükun ve Verim Devresi

Mevlana'nın Ebediliğe Göçüşü

Mevlana'da Tasavvuf ve Dünya Görüşü

Mevlana'nın Yaşayışı, Özellikleri

Mevlana ve Çağdaşları, Eserleri

Mevlana'nın Şiiri

Birinci Ciltteki Şiirler Hakkında Birkaç Söz

Sonradan Dîvân-ı Kebîr'e Yazılan Önsöz

Dîvân-ı Kebîr

Açıklama

Bu Ciltte Geçen Ayetler

Bu Ciltte Geçen Hadisler, Atasözleri ve Örf Mecazları

Açıklamada Geçen Kelimelerin Alfabetik Fihristi

İndeks Dîvân-ı Kebîr Cilt 2 İçindekiler

İkinci Ciltteki Şiirler Hakkında Birkaç Söz

Dîvân-ı Kebîr

Açıklama

Bu Ciltte Geçen Ayetler

Bu Ciltte Geçen Hadisler, Atasözleri ve Örf Mecazları

Açıklamada Geçen Kelimelerin Alfabetik Fihristi

İndeks Dîvân-ı Kebîr Cilt 3 İçindekiler

Üçüncü Ciltteki Şiirler Hakkında Birkaç Söz

Dîvân-ı Kebîr

Açıklama

Bu Ciltte Geçen Ayetler

Bu Ciltte Geçen Hadisler, Atasözleri ve Örf Mecazları

Açıklamada Geçen Kelimelerin Alfabetik Fihristi

İndeks Dîvân-ı Kebîr Cilt 4 İçindekiler

Dördüncü Ciltteki Şiirler Hakkında Birkaç Söz

Dîvân-ı Kebîr

Açıklama

Bu Ciltte Geçen Ayetler

Bu Ciltte Geçen Hadisler, Atasözleri ve Örf Mecazları

Açıklamada Geçen Kelimelerin Alfabetik Fihristi

İndeks Dîvân-ı Kebîr Cilt 5 İçindekiler

Beşinci Ciltteki Şiirler Hakkında Birkaç Söz

Dîvân-ı Kebîr

Açıklama

Bu Ciltte Geçen Ayetler

Bu Ciltte Geçen Hadisler, Atasözleri ve Örf Mecazları

Açıklamada Geçen Kelimelerin Alfabetik Fihristi

İndeks Dîvân-ı Kebîr Cilt 6 İçindekiler

Beşinci Ciltteki Şiirler Hakkında Birkaç Söz

Dîvân-ı Kebîr

Açıklama

Açıklamada Geçen Kelimelerin Alfabetik Fihristi

İndeks Dîvân-ı Kebîr Cilt 7 İçindekiler

Yedinci Ciltteki Şiirler Hakkında Birkaç Söz

Bahr-i Hezec - Mekfuf

Bahr-i Hezec - Mahbun Matviyy

Bahr-i Hezec - Matviyy

Bahr-i Hezec - Mahbun Mekşuf

Bahr-i Hezec - Mahbun Mahzuf Dîvân-ı Kebîr Cilt 8 İçindekiler

Bahr-i Remel - Müsemmem Mahbun Tamam

Bahr-i Remel - Müseddes Mahbun

Bahr-i Mütekaarib - Makrus

Çeşitli Bahirler, Görülmemiş Vezinler

Sonra Bulunan Şiirler

Açıklama

Açıklamada Geçen Kelimelerin Alfabetik Fihristi

İndeks

Bibliyografya

Kategori Tasavvuf-Tarikatlar
Cilt Türü Ciltli Şömiz Kapak
Basım Tarihi: Aralık 2007
Basım Yeri: İstanbul
Baskı Sayısı 1
Ebat:
Dil: Türkçe
Kâğıt Türü: 2. Hamur
Sayfa Sayısı: 4756
ISBN: 9789944882231
Mevlâna Celâleddin Rumî

(1207 - 17 Aralık 1273): Şair, düşünür. Belh'te doğdu. Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'in oğludur. Ailesi ile birlikte Hicaz, Şam yoluyla Anadolu'ya geldi. 1228'de Konya'ya yerleştiler. Babası Bahaeddin Veled vaazlar veriyordu. Onun 1231'de ölümü üzerine Celâleddin Rûmî vaaz vermeye aşladı. Bu sırada Konya'ya gelen Tirmizli Seyyid Burhaneddin Muhakkik'in müridi oldu. 1244'de Konya'ya uğrayan derviş Tebrizli Şems ile tanışması hayatının akışını değiştirdi.

Medresedeki derslerini ihmal etmesi ve diğer insanlarla görüşmemesi sebebiyle hoşnutsuzluk duyanlar 1247'de Şems'i tehditle Konya'dan uzaklaştırdılar. Mevlâna bu ayrılıktan çok etkilendi; ve kimseyle görüşmedi. Bunun üzerine dostları, Sultan Veled'i Şam'a gönderip Şems'i geri çağırdılar. Mevlâna, Şems'i evlatlığı Kimya ile evlendirdi. Bazı dedikodular yüzünden Şems öldürüldü. Çok üzülen Mevlâna duygulu gazellerle acılarını dile getirdi. Daha sonra Selâhaddin Zerkub ve Çelebi Hüsameddin ile dostluk kurdu. Mesnevî, Hüsameddin'in gayreti ile yazıya geçirildi. Mevlâna, Konya'da öldü. Mevlevîler Mevlâna'nın öldüğü güne Şeb-i Arûs (Allah'a kavuşma gecesi) derler.

Mevlâna dünya edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Tasavvuf düşüncesini halk zevkine uygun şekilde, hikâyeler yardımıyla anlattı. Çağının geleneğine uyarak Farsça söylediği şiirlerinde ilahî aşkı terennüm etti, insanlara nasihat verdi.

Eserleri: Divan-ı Kebîr (7 cilt. Abdülbaki Gölpınarlı Türkçeye çevirdi), Mesnevî (25.618 beyit. 6 cilt. Gölpınarlı çevirdi), Fihi mâ fih (70'den fazla sohbet. Meliha Ülker Tarıkahya ile Gölpınarlı'nın çevirileri), Mektûbât (Feridun Nafiz Uzluk, 1937; A. Gölpınarlı, 1963), Mecâlis-i Seb'a (N. Uzluk tercüme etti, 1937).

Mevlâna'nın bütün eserlerini Şefik Can (Bk.) çevirmiştir.

Prof. Dr. Sadettin Kocatürk'ün çalışması: Mevlâna-Divan-ı Kebir Üzerine İncelemeler (2003).

Kullanıcı Yorumları

Henüz hiç yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız!

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız.