Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 1

Tükendi
Küçük Asya on bin yılını birbirinden renkli sahneler sergileyerek geçirdi. Tarihin fecrinden beri en güçlü devletler ya bu topraklar üstünde kuruldu, ya da burada uzun süre konukluk etti. Ve uygarlıklar, harslar üstüste yığıldı, birbiriyle girift oldu, kaynaştı Anadolu yarımadasında. Böylece oluşan çok öğeli alaşım, onu pekiştirecek demirciyi bekler oldu. Çıkageldi bir gün demirci: Türkmen, sayıca çok üstün Anadolu toplumuna damgasını vurdu, dilini ve dinini yerleştirdi buraya. Sonra hep beraber yeni serüvenlere kalkıştılar, dünyaya hayret ve dehşet veren serüvenlere. Gittikleri yerlerde de yaşam felsefesi, müesseseler, teknikler, aletler birbirine girdi.

Kaşgarlı Mahmut'un "Divanü Lûgat-it Türk"te topladığı Türkmen'in dili yetersiz kaldı ve bu kadar işe. Halk lügatçesi de haylıca zenginleşti Anadolu ve Rumeli'de. Maddi dünya dışına ait görüş ve davranışlar dahi çoğu kez ana kural çizgisinin epey ötesine çıktı.

Asya'da olagelen sınıflar burada tümden başka şekillere büründü. Zıtlaşmalar alabildiğine keskinleşti. Herkes kendi sınıfının kültürünü oluşturdu, diğerininki ile hiç ilişkisi olmayan kültürünü.

Bu kitap bütün bunları anlatmaya çalışıyor, "kültür" kavramını geniş boyutlarda tarif ederek; onu tekniklerin, müesseselerin, düşünce sistemlerinin, inanç ve âdetlerin tümü şeklinde irdeleyerek; mülkiyet şekillerinin üretim araç ve yöntemleriyle ilişkilerini belirleyerek; hayli değişik, alışılagelinmemiş bir açıdan meselelere yaklaşarak; ve her şeyin üstünde, bütün görüşleri ilmî kaynaklara dayandırarak.

Kategori Tasavvuf-Tarikatlar
Cilt Türü Karton Kapak
Basım Tarihi: Temmuz 2002
Basım Yeri: İstanbul
Ebat:
Dil: Türkçe
Kâğıt Türü: 2. Hamur
Sayfa Sayısı: 954
ISBN: 9758586076
Burhan Oğuz

Kullanıcı Yorumları

Henüz hiç yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız!

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız.