Yazar Hakkında
Doğan Aksan

(1929 - ): Yazar, dilci. İzmir'de doğdu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (l952). Aynı bölüme asistan oldu. 1958'de doktorasını verdi. Profesörlüğe yükseldi. Dilbilim ağırlıklı ilmî çalışmalarının yanında şiir ve hikâyeler de yazdı. Şiir ve hikâyeleri Varlık, Türk Dili gibi dergilerde çıktı.

Eserleri: Anlambilimi ve Türk Anlambilimi (1971), Tartışılan Sözcükler ve Özleştirme Sorunu (1976), Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim (3 cilt, 1977-1982), Türkçenin Gücü (1987), Şiir Dili ve Türk Şiiri- Dilbilim Açısından Bakış (1993), Türkçenin Söz Varlığı (1996), Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlam Bilimi (1998), Halk Şiirimizin Gücü (1999), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını (2000), Cumhuriyetin Çocukluk, Gençlik Yılları ve Bugün (2001), Anadilimizin Söz Denizinde (2002), Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklerle Şiir Çözümlemeleri (2004), Türkçenin Zenginlikleri, İncelikleri (2004).