Yazar Hakkında
Doğan Hızlan

(1937 - ): Yazar. İstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesini bitirdi (1956). İ.Ü. Hukuk Fakültesinde öğrenimini yarım bıraktı. Cumhuriyet gazetesinde musahhih olarak çalıştı (1963-1968). Yayınevlerinde redaktörlük yaptı. Yeni Edebiyat dergisini çıkardı (24 sayı, 1969-1971). Yeni Gazete'nin haftalık edebiyat sayfasını hazırladı (1970-1971). 1980'den sonra Hürriyet gazetesinin sanat köşesini ve Gösteri dergisini yönetti.

Deneme ve tenkitleri: Yazılı İlişkiler (1983), Günlerde Kalan (1983), Sanat Günah Çıkarıyor (1992), Kitaplar Kitabı (1996), Ne Kadar Mozart O Kadar Süt (1996), Saklı Su (1997), Güncel'in Çağrısı (1997), Mavi Bereli: Edebiyat ve Dil Yazıları (2001), Şiir Çilingiri: Kitaplar Kitabı 1(2001), Düz Yazı Ayracı: Kitaplar Kitabı 2 (2001), Onbirinci Kat Yazıları (2001), Yalnızlık Kahvesi (2003), Edebiyat Dönencesi (2003). Çocuk hikâyeleri: Bayram Gömleği (1980), Haydi Anlat Anneciğim (1980). Derlemeleri: Ercümend Behzad Lav-Bütün Eserleri (1997), Hüsran Filizleri (Celal Sılay'ın bütün şiirleri, İhsan Yılmaz ile, 2000), Abdülhak Şinasi Hisar- Geçmiş Zaman Edipleri (2005).