Yazar Hakkında
Kevork Pamukciyan

(23 Şubat 1923 – 23 Eylül 1996): Yazar, araştırmacı. İstanbul'da doğdu. Ailesi Kayserilidir. Üsküdar Nersesyan-Yermonyan Ermeni İlkokulunu bitirdi. Saint Joseph Fransız Lisesinin 10. sınıfından ayrıldı. İlk yazıları 1943'te Nor Lur (Yeni Haber) gazetesinde çıktı. 1944-1950'te resim çalışmaları yaptı. Sonra Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'ne Ermenilerle ilgili maddeler yazdı. 1967'de Ermeni Patrikhanesinde çalışmaya başladı. Patrikhanenin çıkardığı Şoğagat (Işığın Düşmesi) dergisini ve yıllıkların yayınını yönetti. İstanbul'da öldü.

Kevork Pamukcıyan'ın Türkçe şiirler de vardır. Hayat Tarih, Tarih ve Toplum dergilerinde, değişik ansiklopedilerde ayrıntılı makaleler yazmıştır.

Eserleri: Patrik Hago Nalyan 1706-1764 (1981), Patrik Hovannes Golod 1678-1741 (1984), İstanbul Yazıları (Yay. Osman Köker (2002), Ermeni Harfli Türkçe Metinler (2002), Zamanlar Mekânlar İnsanlar (2003).

İstanbul Ermeni mezarlıklarından topladığı 2000 kitabe metni ve 3500 tanınmış Ermeni'ye ait biyografi çalışması henüz yayınlanmamıştır.