Yazar Hakkında
Ömür Ceylan

Öğrenim Durumu: Lisans: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Trakya Üniversitesi, 1992

Y. Lisans: Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Trakya Üniversitesi, 1994

Doktora: Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Trakya Üniversitesi, 1999

Doçentlik: Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2004

Unvanlar: 1992-1993, Okutman, Ankara Üniversitesi TÖMER

1993-2000, Arş. Gör., Trakya Üniversitesi

2000-2002, Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.

2002-2003, Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi

2003-2004, Yrd.Doç.Dr, İstanbul Kültür Üniversitesi

2004-…, Doç. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi