Yazar Hakkında
Osman Cemal Kaygılı

(22 Eylül 1890 - 9 Ocak 1945): Yazar. İstanbul'da doğdu. Askerî Kâtip Okulunu bitirdi. Askerî birliklerde kâtiplik yaptı. Mahmud Şevket Paşa'ya yapılan suikastle ilgili görülerek Sinop'a sürüldü (1913). Dönüşte kâtipliğe devam etti. Ziraat ile uğraştı (1917-1920). 1925-1932 yılları arasında da öğretmenlik yaptı. İstanbul'da öldü.

Osman Cemal, önce mizah gazete ve dergilerinde yazdı. İlk yazısı Baha Tevfik'in yayınladığı Eşek (1911-1913) dergisinde çıktı. Kendisi de Âyine adlı bir mizah dergisi yayınladı (1921). Bazı yazılarında Anber, O. C., Ayın Cim, Kamber, Cımbız, Anber Kaygısız imzalarını kullanmıştır.

Tiyatro ile de uğraştı; müzikal komediler ve halk tiyatroları için metinler yazdı ve kendisi de sahneye çıktı.

İstanbul'un kenar mahallelerindeki hayatı anlattığı hikâye ve romanlarını, İstanbul folklorunun zengin örnekleriyle bezedi; Çingeneleri, külhanbeylerini, acıklı olayları, fırtınalı aşkları, cinayetleri verdi.

Hikâyeleri: Altın Babası (1923) , Bir Kış Gecesi (Anber imzası ile, 1923), Çingene Kavgası (Anber imzası ile, 1925), Eşkıya Güzeli (1925), Goncanın İntiharı (1925), Sandalım Geliyor Varda (1938). Romanları: Çingeneler (1939), Aygır Fatma (1944), Bekri Mustafa (1944), Kovuk Palas (Son Telgraf'da tefrika edildi; Kovuk Palasın Esrarı adıyla kitap, 2003). Oyunları: Mezarlık Kızı (Revü, 1927), Üfürükçü (1925; bs., 1935), İstanbul (Revü, 1925). Folklor ve dil araştırmaları: İstanbul'da Semaî Kahveleri ve Meydan Şairleri (1937), Argo Lügati (Önce Haber gazetesinde tefrika edildi, sonra kitaplaştırıldı, 2003.). Hatıraları: Akşamcılar-Eski Bir Akşamcının Defterinden (2003).