Yazar Hakkında
Samih Rifat

(1874 - 3 Aralık 1932): Şair. yazar. İstanbul'da doğdu. Tam adı Mustafa Samih Rifat'tır. Oktay Rifat'ın babasıdır. Koca Mustafa Paşa Rüştiyesini bitirdikten sonra özel öğrenim görerek Farsça, Arapça, Fransızca öğrendi. Kantar İdaresine memur olarak girdi (1892). Şehremaneti muhasebesinde, Dahiliye Matbuat Kaleminde çalıştı. 1980'de Dahiliye Mektubî Kalemi mümeyyizi oldu. Mercan İdadîsinde edebiyat okuttu. İttifak adıyla bir gazete çıkardı. Biga ve Karesi mutasarrıflığında; Konya (1912, 1915), Trabzon ve Erzurum valiliklerinde bulundu. Talât Paşa'nın nazırlığı sırasında Dahiliye müsteşarlığına getirildi. Millî Mücadele sırasında Ankara'ya geçti. Maarif Vekâleti müsteşarlığına getirildi. Biga ve Çanakkale milletvekili olarak Meclise girdi (1923-1931). Türk Dilini Tetkik Cemiyetinin (Sonra Türk Dil Kurumu oldu) ilk başkanıdır. Ankara'da öldü. Kabri Cebeci Mezarlığındadır.

Şiir ve yazıları Resimli Gazete, Hazine-i Fünûn, Maarif, Mekteb, İkdam, Sabah dergi ve gazetelerinde çıktı.

Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Servet-i Fünûncuların dil ve edebiyat anlayışına karşı idi. Millî Edebiyat akımı içinde yer alır.

Eserleri: Şarkın Masal Anaları (1927), Halkıyat (İlk iki forması yayınlandı, 1927). Sadettin Nüzhet Ergun, Sâmih Rıfat'a dair kitap yayınladı: Sâmih Rıfat, Hayatı ve Şiirleri (1934).